ඔබ දන්නවාද පන්චානන්තරිය පවක් සිදු කර අපාගතවනාවට වඩා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථිය නිසා අවීචි මහා නරකයට අපාගතවීමෙන් සසරේ කවදාකවත් ගොඩඒමට නොහැකි ලෙස සසරේ බැඳ දමන බව....? මේ නිසා ඔබ බෞද්ධයෙක් වුවත් අබෞද්ධයෙක් වුවත් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ථියෙන් යුක්තනම් ඔබට ගැලවීමක් නැත.

භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්බුදුරජානන්වහන්සේ අසම සම වූ සේක.

අකුසලය රැස්කිරීම නුසුදුසුය

මහාචාර්ය 
පාතේගම ඤාණිස්සර හිමි

බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සමයෙහි එක්තරා බමුණෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදුණු සිත් ඇතිව පන්සලට නිතර නිතර පැමිණෙමින් හැම විටම බණ දහම් අහන්න පුරුදු වුණා. එම බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහමින් එම ධර්මය අනුව ජීවිතය සකස් කරගනිමින් සතුටින් ජීවත් වුණා. ඔහුට නිතර නිතර බණ ඇසීමට සිතුනා වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර නිතර දැකීමට සිතෙන වෙලාවට ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ ඇසීම පුරුද්දක් ආකාරයෙන් කරගෙන ගියා.
මේ ආකාරයට කාලයක් ධර්මය ශ්‍රවණය කළ බමුණාට තමන්ගේ නිවසෙහි දානයක් පිරිනැමිය යුතුයැයි යන අදහසක් ආවා. එම බමුණාගේ අදහස අනුව දානය පූජා කරන්නට අවශ්‍ය කළමනා සපයා ගත්තා. තමන්ට හැකි උපරිමයෙන් පැහැදීම බමුණාගේ ස්වභාවයයි. ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබූ පැහැදීම, ගරුතර සංඝරත්නය කෙරෙහි තිබූ පැහැදීම බොහෝ ඉහළයි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට වැඩිය ස්වාමීන් වහන්සේලා කෙරෙහි පැහැදීමෙන් ගරුසරු කිරීමෙන් ඔහු සතුටක් ලැබුවා.
දානය පූජාකරන්න නිවසට පැමිණෙන හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට තමන්ගේ හිතේ තිබෙන පැහැදීම වැඩිකම නිසාම හාමුදුරුවන් වහන්සේලාටත් රහතන් වහන්සේ ලෙසින් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවා. රහත්වෙලා හිටිය හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට කතා කරන විටත් රහතන් වහන්සේ යනුවෙන් ඔහු කතා කළා. රහත් වෙලා නැති හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට කතා කරන විටත් ඔහු රහතන් වහන්සේලා යනුවෙන් කතා කළා. ‘අරහංතෝ නිසීදන්තු” යනුවෙන් රහතන් වහන්සේලා නිවසට වැඩම කළාට පසුව ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරනවා “බමුණා භික්ෂූන් වහන්සේලා කෙරෙහි ඔහුගේ සිතේ තිබුණ පැහැදීම වැඩිකම නිසාම බමුණා මෙම ආකාරයෙන් ස්වාමින් වහන්සේලාට කතාකරන්නට පුරුදුවෙලා හිටියා.
ශ්‍රද්ධාව බහුලකම නිසාම ස්වාමීන් වහන්සේලා කෙරෙහි වැඩි ගෞරවයට බමුණා එසේ ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවා. මේ ආකාරයට තමන්ගේ නිවසට ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩම කරවාගෙන දානයක් පිරිනැමීම තුළින් ඔහු විශාල පින්කමක් කරනවාය යන හැගීමක් ඔහු තුළ හටගත්තා. ඒ අනුව බමුණාට හැකි වූ සෑම අවස්ථාවකම මහා සංඝරත්නය නිවසට වඩමවාගෙන ඇවිත් දානය පූජාකරන්නට මොහු පුරුදු පුහුණුවෙලා හිටියා. දානය වැළදීමට නිවසට වැඩම කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාත් අරහත් භාවයට පත්නොවුණ ස්වාමින් වහන්සේත් කල්පනා කරනවා. අපි අරහත් භාවයට පත්වෙලා නැතිවත් අපට රහතන් වහන්සේ කියලා මේ දායක මහත්මයා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. මෙසේ ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන්නේ ඔහුගේ නොදන්නාකම නිසයි. අප රහත්වෙලා නැහැ.
රහතුන් වෙලා නැති අපටත් රහතන් වහන්සේ යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනවාය යනුවෙනි. මේ පෘතග්ජන ස්වාමීන් වහන්සේලා සිතන්නට පටන් ගත්තා. එසේ ආමන්ත්‍රණය කිරීම නුසුදුසු බවට සිතල උන්වහන්සේලා එම නිවසෙහි දානයට වැඩම කිරීමට අකැමැති වුණා. ඒ අනුව උන්වහන්සේලා දානය සඳහා එම නිවසට වැඩම කරනු ලැබුවේ නැහැ. මේ අනුව රහතන් වහන්සේලාත් රහත් නොවුණ භික්ෂූන් වහන්සේලාත් කිසිම නමක් තමන්ගේ නිවසෙහි දානය පිළිගන්නට වැඩම කළේ නැහැ. මෙම සිදුවීම නිසා බමුණා බොහොම කලකිරීමට පත් වුණා. තමන් ඉතාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් මහා සංඝරත්නයට දානය පිළිගන්නනවා. උන්වහන්සේලාට ඉතාමත් ගෞරවාන්විත ආකාරයට ආමන්ත්‍රණය කරනවා ගෞරව සත්කාර සම්මාන කරනවා. දානය පූජාකිරීමේදීත් ඉතාම ගෞරවයෙන් සැලකිල්ලෙන් කරනු ලබනවා.
එහෙම කරන මගේ නිවසට මෙම හාමුදුරුවන් වහන්සේලා දානය පිළිගන්නට වඩින්නේ නැහැ නේද කියලා බමුණා කළකිරීමට පත් වුණා. කළකිරීමට පත්වුණ බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවෙලා මෙම කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේට සැලකළා. බුදුහාමුදුරුවනේ,් මම ඉතාමත් ගෞරව පූර්වකව මහා සංඝරත්නය නිවසට වැඩම කර වඩා හිදුවනවා. උන්වහන්සේලාට ඉතාම පි‍්‍රයශීලව ආමන්ත්‍රණය කරනවා.
ඉතාමත් ගරු සැළකිලි සම්මාන සහිතව මම දානය පූජා කළත් මහා සංඝරත්නය මගේ නිවසට දානය පිළිගැනීමට වඩින්නේ නැහැ. එසේ වීමට හේතුව මොකක්ද කියලා මේ බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා. බමුණා විමසනු ලබන්නේ, තමන්ගේ අතින් අත්වැරැද්දක් වත්, කට වරැද්දක්වත්, වෙලා ද? මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා වඩින්නේ නැත්තේ එහෙම අඩුපාඩුවක් වුණා නම් ඇයි එහෙම මට කියන්නේ නැත්තේ කියලා බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නය විමසනු ලැබුවා.
ඒ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනෙකුත් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඒ ස්ථානයට වැඩම කරවාගෙන මෙම බමුණාගේ කතාවේ ඇත්ත තත්වය කුමක්ද? කියලා ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් විමසා සිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම බමුණාගේ නිවසෙහි දානය සඳහා ඔබ වහන්සේලා වැඩම නොකරන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් විමසනු ලැබුවා.
බුදුහාමුදුරුවනේ, මේ දායක මහත්මයාගේ දානමය කටයුතු පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. භික්ෂූන් වහන්සේලා නිවසට වැඩමවා බොහොම ගරුසරු ඇතිව දානය පූජාකිරීමට ඔහු කැමැතියි. නමුත් රහත් නොවුණ ස්වාමින් වහන්සේලාට කතා කරන විට මෙම දායක මහත්මයා කතා කරන්නේ රහතන් වහන්සේ කියලා. එනිසා අපි මෙම දායක මහත්මයාගේ ගෙදර දානය සඳහා වඩින්නේ නැති බවට රහත් නොවුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. ඒ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එම භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් නැවත ප්‍රශ්නයක් විමසා සිටියා. ඔබ තවම රහත්වෙලා නැහැනෙ.
ඔබ අරහත් භාවයට පත්වෙලා නැහැ. මෙම දායක මහත්මයා ඔබට රහතන් වහන්සේ යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබනවා. එහෙම ආමන්ත්‍රණය කරන වෙලාවල් තුළදී ඔබ වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක්ය කියලා සිතින් සිතුවද? දායක මහත්මයා කියන කාරණාව ඔබ වහන්සේලා හිතුවාද ? කියලා. නෑ, බුදුහාමුදුරුවනේ, අප තවම රහත්වෙලා නැහැනෙ. යනුවෙන් එම අවස්ථාවේ ස්වාමින් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළිතුරු දෙනු ලැබුවා. අපි තවමත් රහත්භාවයට පත්වීමට උත්සාහ ගන්න අය. ඒ නිසා බමුණා අපට රහතන් වහන්සේ යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කළාට අපි එය ඉවසුවේ නැහැ. අපි එය පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ අනුව තවදුරටත් අපි කල්පනා කරන්න ගියේ නැහැ. අපි රහත්වෙලා නැති බවයි සිතුවේ.
යනුවෙන් ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. ඔබ ඒ ආකාරයට ඉවසුවේ නැත්නම් ඒක හොඳයි. ඔබ රහත්වෙලා නැත්නම්, ඔබට උසස් තනතුරු සම්මාන නැතිව ඒවා තමන්ට තියෙනවා කියලා ඉවසුවේ නැත්නම් හොඳයි. නමුත් මෙම දායක මහත්මය තුළ තිබෙන පැහැදීම නිසයි ඒ ආකාරයට ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබන්නේ. ඔහු එහෙම කරන්නේ සන්තෝෂයෙන් මිස නපුරු චේතනාවකින් නොවේ. ඒක කළාට වරදක් නැහැ. යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පැහැදිළි කරනු ලැබුවා. එසේ පැහැදිළි කරනු ලැබූ බුදුරජාණන් වහන්සේ එම භික්ෂූන් වහන්සේලාට ධර්මය දේශනා කරනු ලැබුවා. මේ සමාජය තුළ තෘෂ්ණාව කියන දෙය අවබෝධ කරගන්නවාය කියන එක තරමක් අපහසු දෙයක්.
තෘෂ්ණාව නමැති සැඩ පහරින් එතෙර වෙනවා කියන එක එතරම් අමාරු දෙයක්. නිවන් දැකීම සඳහා ඒ උතුම් මාර්ගයෙහි වඩින්නට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරුණු කාරණා පැහැදිලි කළා. මෙම සිදුවීම තුළ අප කොයි කාටත් ගත යුතු විශාල හරයක් තිබෙනවා. සමාජයේ බොහෝ අය තමා ළඟ ගුණධර්ම නැතත්,කෙනෙකු තමන් ලඟ එම ගුණධර්ම තියෙනවාය කියලා අහන්න හරිම ආසයි. එහෙම කියන වෙලාවට තමනුත් එම ගුණධර්ම තියෙන අයෙකු විදිහට ලබන පැසසුම් සැළකිලි සියල්ල තමා විසින් මනසින් භුක්ති විඳිනවා.
ඒවා තමන්ට තියෙන දේවල් ආකාරයට සිතලා එම ගෞරවය ලබනවා. ඒක අකුසලයකි. තමා ළඟ නැති ගුණ වෙන අයෙකු තමා ළඟ තිබෙනවා කියා කියූ විට මනසින් තෘප්තිමත් වන බව සතුටක් ලබන බව තුළ ඇත්තේ වංචනික බවකි. එම අකුසල ධර්මය තමන්ගේ ජීවිත තුළ රැස්කිරීම සුදුසු දෙයක් නොවෙයි. අකුසල ධර්මය අතහැරිය යුතුය කියන කාරණාව මේ තුළින් අපේ ජීවිතවලට එකතුකරගත හැකියි.

සංසාර ජීවිතය අනාරක්‌ෂිතය...

සෑම ජීවිතයකම මිසදිටු අඳුරු කඩතුරාව ඉතා දුක්‌බර සසරින් මිදීයැමේ සුන්දර හා ශෝභමාන මාවත කවරකුගේ වුව සිත් තුළ විවෘතව ඇත. ඒ අතිශය සුන්දර වූ මංතලාව ඔස්‌සේ අමා නිවනට පිවිස ගැනීමට පෙරුම් පුරාන මේ ශීලෝපශෝභිත මහයතිවරයන් වහන්සේ අපට හමුවූයේ දුර ඈත රජරට පෙදෙසේ පිහිටි ජනයාගෙන් බොහෝ සෙයින් ශුන්‍ය වූ තුරු මඩුලු සිරසින් ගහන වන අරණකදීය. නම් ගොත් හෝ රුව පවා හෙළි කිරීමට අකමැතිවූ උන්වහන්සේගේ මුවමඬලින් ගලා ගිය අමා සදහම් දියෙන් බිඳක්‌ අපි ඔබ සිත් අභිමුව තබමු.

පුහුදුන් සත්වයින්ගේ සංසාර ජීවිතය අනවරාග්‍රවූවකැයි තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ සදෙසා වදාළහ. එනම් එහි කෙළවරක්‌ දැකිය නොහැකිය. සීමාවක්‌ පැනවිය නොහැකිය. අප ලබා තිබෙන මේ ජීවිතය ඒ මහ දිගු ජීවන ගමනෙහි එක්‌ නවාතැන් පළක්‌ පමණකි. එනම් මින් එහාදී අප පසු කර ආ ජීවන නවාතැන්පල්වළ කොතෙක්‌දැයි කිසිවකුටවත් කිව නොහැකිය. එමෙන්ම මේ සංසාරයේදී මෙලෙස ඉදිරියටත් කොතෙක්‌ ගණනක්‌ සංසාරික නවාතැන්පළවල අපට නවතින්නට සිදුවේදැයි අප කවරකුටවත් කීමට හැකියාවක්‌ නැත.

අමා නිවනෙහි වුවමනාව හෝ සංසාරයෙහි කටුක බව පිළිබඳව තවමත් හරිහැටි හැඟීමක්‌ දැනීමක්‌ නැති අයට මේ නවාතැන්පළවල් කොතෙක්‌ නම් සොඳුරුදැයි සිතෙන්නට පිළිවන. එසේ සිතෙන ඔබ බොහෝ දෙනකුම සිටින්නේ මේ මිනිසත් භාවයෙහිය. මිනිසත් බව ලබා ඉපදීම සොඳුරු යෑයි ඔබට සිතෙන්නේද ඇත්තෙන්ම ඒ නිසාය. කවරක්‌ නිසාද යෑයි ඔබට ඉන් එහා බියකරු සසර ලෝකය දැකීම කිසිදු ප්‍රඥවක්‌ පිළිසරණ නොවන නිසාය.

එතෙකුදු වුවත් මිනිසත් ලෝකය දෙසම මඳක්‌ බලන්න. ඔබ ඇතැමකුට එය සොඳුරු නවාතැන් පළක්‌ ලෙස දැනෙන්නේ සැප යෑයි සම්මත පහසුකම් ටිකක්‌ ඔබට ඒ තුළ ලැබී තිබෙන නිසා නොවේද? මායාවකට කොටුවූ මේ ලෝකයෙන් ඈත්වී මිනිස්‌ ලෝකය දෙසම මඳක්‌ බලන්න. එහිම මිනිස්‌ ජීවිත නවාතැන්පළවල් නම් කොතෙක්‌ තිබෙනවාද? මේ සෑම ජීවන නවාතැන්පළක්‌ම එක සමාන හෝ එක සමාන සුවදායක බවකින් පිරී තිබෙනවාද? සැබවින්ම නැත. එහි කිසිම හව්හරණක්‌ තබා කුසට හරිහමන් අහරක්‌ පවා නැති ජීවිත කොතෙක්‌ නම් තිබෙනවාද? යාචක ජීවිත ගැන ටිකක්‌ සිහිපත් කරන්න. ඒ ජීවිත කොයි තරම් නම් දුක්‌ත අන්ධකාරයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී පවතිනවාද? බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ශරීර දුබලය. අපවිත්‍රය. අතිශය පිළිකුල්සහගතය. පිරිසිදුවෙන්නට හැකි වුවත්, යහපත්ව ජීවිත ගෙවන්නට හැකි වුවත්, බොහෝ විට ඔවුන්ට එවැන්නකට අවතීර්ණවීමට පවා සිත් දෙන්නේ නැත. බොහෝ විට මෙය සමාජයේ, පාලනයේ වරදක්‌ යෑයි බොහෝ විට සිතෙන්නට පිළිවන. එසේ වුවත් මේ බියකරු සංසාරික ජීවිත නවාතැන්පළවල් පිළිබඳව එයට එහා ගිය අපට නොපෙනෙන සත්‍යයන් බොහෝ තිබේ. ලොව කිසිවකුත් මෙබඳු දුක්‌බර ජීවන නවාතැන්පළක නතර වෙන්නට කිසිසේත්ම කැමැති නොවනවාට සැකයක්‌ නැත. එය එහෙම වුවත් ඔවුන්ට එය උරුමවී ඇති අයුරු මේ සියලු කරුණු දහමට අනුව විමසා බැලීමේදී හොඳින්ම පෙනෙන්නේ ස්‌වකීය වූ කර්මය විසින් අදාළ ජීවන සොම්නසට හෝ දොම්නසට සත්වයා කැඳවනු ලබන බවයි.

නිදා පිබිදියාක්‌ මෙන් එක්‌ ජීවිතයක්‌ අවසන්කර අමා නිවන් නොලබන්නේ නම් ඒ තෙම තවත් තැනක ජීවිතයක්‌ අරඹන්නේ කොතෙක්‌ නම් කලාතුරකින්ද? එනම් මේ සංසාර ජීවිතවල ඇති භයානකකම ගැනම, බොහෝ කොට සිතා බලන්න. එහි තිබෙන අපමණක්‌ සංසාර ජීවන නවාතැන්පළවලට ළඟාවන මරණයේ ස්‌වරූපයෙන්ම කොයි තරම් නම් බියජනක වන්නේද? ජීවිතවලට තමන් ආශාකරන බොහෝ දේ ලැබෙන තාක්‌ හොඳය. ඒවා රිසි පරිදි නොලැබෙන විට ඇතැමුන් මරණය ළං කර ගන්නේ ඇඟපත පවා ලොමු ඩැහැගන්වන ආකාරයෙන්ය.

ඔබේ ගම, නගරය, රට, ලෝකය තුළ මෙබඳු සංසාර ජීවන නවාතැන්පළවල් කොතරම් තිබෙනවාද? මේ නපුරු ජීවිත ඔබ හැමටම සංසාරය කෙළවර කරන තාක්‌ නොලැබේ යෑයි කියන්නට බැරිය. එනම් ඔබ වපුරන කර්ම බීජයනට අනුව ඔබට ඒ ඒ අස්‌වනු යළි යළිත් සංසාරයට වැටෙන, සංසාරයේ ස්‌කන්ධ පංචකය සකස්‌වන කර්ම රැස්‌ නොකර සිටින්නට ඔබ සෑම මොහොතකම පරෙස්‌සම් වීමයි. කෙසේ වුවත් සංසාරගත ජීවිතයකට රුදුරු මරණය ළඟාවන්නේ සියතින්ම ජීවිතය තොරකර ගැනීමට තැත් දැරීමෙන් පමණක්‌ නොවේ. දරුණු පිළිකා ඇතුළු අනේක විධ වූ රෝගාබාධ දැන් ලෝකය තුළ කොතෙක්‌ වැඩී වර්ධනය වී තිබේද? මේ රෝග නමැති පක්‌ෂීන් ශරීරය නමැති අසාර කැදැල්ල කරා මොහොතින් මොහොත ඇදී එන බව තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකොට වදාළ සේක. මේ රෝග නමැති පක්‌ෂීහු නිරන්තරයෙන්ම මරණයට බලය සපයති. මෙලෙසින් මරණාසන්න තත්ත්වයට ඇද වැටී එහෙත් නොමැරී නමුqදු මැරි මැරී ජීවත්වන අය අප අතර කොතෙක්‌ නම් පවතිනවාද?

සංසාර ජීවිතය අප පතනවා නම් අප බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ මේ දුක්‌ පමණි. ඇතැම් විට ලෞකික ලෝකයේ මායාවක මිහිරකට රැවටී එබඳු ජීවිතයක්‌ ප්‍රාර්ථනා කොට උපදින ඔබට පරම ආයු ගෙවා අවසන් කළ හැකි ජීවිතයක්‌ ලැබේ යෑයි කියන්නට බැරිය. ඒ තරමටම අස්‌වාභාවික වූද, අප්‍රමාණ බියෙන් යුක්‌ත වූවා වූද, මරණයන්ගෙන් ලෝකය වැසී ගොසිනි. ඔබ කොතෙක්‌ සුරක්‌ෂාවී සිටියද මේ මරණයක්‌ ඔබේ ජීවිතය මතට ඇද වැටෙන්නට පිළිවන. මරණය කවර ජීවිතයකට වුවත් ඒ තරමටම අනපේක්‌ෂිත වූ එළඹීමකි. එය ඔබ වෙත ළඟාවන්නේ ඔබ නොසිතන වෙලාවක නොහිතන ආකාරයකටය. සම්මා සම්බුදු දවසට ඔබට මඳක්‌ පිය නැගිය හැකිද?

ඒ අමා මෑණියන්වහන්සේ ඇතැම් නම් ග්‍රාමයේ පිදුරු මඩුවෙක වැඩ සිටියේ උතුම් වූ ධ්‍යාන සුවයෙනි. ඒ අවට සිටියෝ නම් ගොවි අඹු සැමියන් යුවළෙකි. අවට අහස්‌ කුසයෙහි වැස්‌සක ලකුණකුදු තිබුණේ නැත. එක්‌වරම පුපුරා ගිය හෙණයක්‌ වැදී ඒ ගොවි දෙමහල්ලෝම මිය ගියෝය. මේ එක සංසාර ජීවන නවාතැන්පළක්‌ එදා කෙළවර වූ හැටිය. මේ මේ ලෙසින් රුදුරු ලෙස කෙළවර වන සංසාරික ජීවිත ගණනින් නම් අප අතර අඩුවක්‌ නැත. දීර්ඝ සංසාර ගමන තුළ ඔබ කොතෙක්‌ මෙබඳුවූ ජීවිත ගණනක්‌ ලබන්නට ඇත්ද? ඔබ කැමති, දැඩිව ආශා කරන දේ අනන්තවත් ලෝකය තුළ තිබෙනවා නොවේද? ඔබ හඬා වැටුණත් ඒ අතර ඔබ කැමැති, එහෙත් ඔබට නොලැබෙන දැ ද ගණනින් නම් මෙතෙකැයි කියන්නට බැරිය. මේ දුකම ඇතැමකුට ළඟාකර දෙන්නේ උමතු බවයි. මෙවන් ජීවිතත් සංසාර ගස්‌නෙහිදී අපට කොයි තරම් හමුවෙනවාද?

ඉවසා දරාගැන්මට බැරි දුක්‌ තැවුල් හා ඈ කටු කොහොල්වල වැටෙන්නට නොදී ජීවිතය කොතෙක්‌ පරෙස්‌සම් කරගන්නට හැදුවත් එය ඒ තරමටම සාර්ථක වන්නේ නැත. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහාදී කොටගත් කෙළෙස්‌වල සිත බැඳීමෙන් මහා දුකකට වැටෙන්නට කෙනකුට ගත වන්නේ මොහොතකි. මේ සියලු කාරණාවන්ගෙන්ම අප ඉඳුරා පසක්‌ කරගත යුත්තේ කුමක්‌ද? මේ මහා දීර්ඝ සංසාරයෙහි කවර තැනෙක, කවර තරාතිරමකින් උපත ලැබුවද සංසාර ජීවිතය යනු අනාරක්‌ෂිත එකක්‌ම වන බවය. එහි සදාතනිකවම ඇත්තේ ගෙවී යන, අවසන්වන ඉවරවන දැමය. ඒවා ඉවරවන විට කිසිවකුටත් මහා දුකක්‌ම මිස සැපතක්‌ නම් නොලැබෙන්නේය. අප අකමැති වුවත් සංසාරයෙහි හැටි මෙහෙමය. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සදෙසා වදාළ පරිදි මේ භයංකාර දුකින් අතමිදී ගත හැක්‌කේ සංසාරය තුළ කවර ජීවන නවාතැන්පළක්‌ වුව සදන්නට තෘෂ්ණාව නමැති වඩුවාට ඉඩ නොදීමෙන්ය.

සංවාද සටහන - සුගත් වීරසූරිය

බෝධිසත්වයින් කිසිදා නොකළ එකම පාපය

බුදුදහම අනුව සලකා බලන විට සාරාසංඛ කල්ප ලක්‌ෂයක්‌ පෙරුම් පුරා ලොව්තුරා බුද්ධත්වයට පත්වීමට සසර සැරිසැරූ බෝධිසත්වයාණෝ ඒ එකදු භවයකදී හෝ නොකළ එකම වරද, පාපය නොවන්නේ බොරු නොකීමය. උන්වහන්සේ එකම භවයකදී හෝ බොරුවක්‌ කියා හෝ බොරුවක්‌ කර නොමැති බව සඳහන් වේ. 

බොරුව යන්න බුදුදහමේ හැඳින්වෙන්නේ මුසාවාදය යනුවෙනි. මුසාවාදය යන්න තවදුරටත් අර්ථ දක්‌වන ධම්මසංඝනි අට්‌ඨකථාව පහත දැක්‌වෙන ලෙස එය විග්‍රහ කෙරේ. මුසා නම් විසංවාදන පෙරටුව කියන්නහු පිළිබඳවූ අරථිභංජකවූ වාග් ප්‍රයෝගයයි. එය කතාවෙන් ලිවීමෙන් හෝ කාය ප්‍රයෝගද විය හැක. දුටු දෙයක්‌ නොදුටුයි කියා හෝ ඇසූ දෙයක්‌ නො ඇසුමියි කියා හෝ දත් දෙයක්‌ නොදනියි කියා හෝ නොදත් දෙයක්‌ දනිමියි කියා හෝ විසංවාදන පෙරටුව බොරු කියන්නහු පිළිබඳව උපදින අකුසල චේතනා මුසාවාද අකුසල කර්මය වෙයි. මහණෙනි මුසාවාදය හෙවත් බොරුකීම බහුල වශයෙන් ආශේචිත භාවිත කළ තැනැත්තෝ සතර අපා මුඛටම භාජනය වන්නේ වෙති. ඉතිරිව තිබූ මුසාවාදා පවේ විපාක වශයෙන් ඒ පුද්ගලයාට යම් දවසක මිනිසත් බව ලැබූ විට තමන් නොකළ වැරදිවලින් පීඩා විඳීමට පත්වෙයි යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශන කර ඇත.

මෙය තවදුරටත් විග්‍රහ කර පරමාර්ථ විභංගය මුසාවාදය කුමක්‌ද යන්න මෙසේ විග්‍රහ කරයි. නැත්තා වූ අසත්‍ය වූ යම්කිසි කාරණයක්‌ ඇත්තක්‌ ලෙසින් සත්‍යයක්‌ ලෙසින් අනිකෙක්‌ හට දැක්‌වීමයි. නැතිවූ හෝ ඇතිවූ හෝ යම්කිසි කාරණයක්‌ අනුන්ට විපරීත කොට හඟවනු කැමති සිතින් කළ දෙයක්‌ නොකළැයි කීමද නොකළ දෙයක්‌ කළෙමියි කීමද දුටු දෙයක්‌ නොදුටුමියි කීමද, ඇසූ දෙයක්‌ නොඇසූයෙමියි කීමද, නොඇසූ දෙයක්‌ ඇසූයෙමියි කීමද නොසිතූ දෙයක්‌ සිතූයයි කීමද සිතූදෙයක්‌ නොසිතූ යයි කීමද සිනා පිණිසවත් කුඩා වූ දෙය මහත්යයි කීමද මහත් වූ දෙය කුඩායයි කීමද උස්‌ වූවන් මීටියයි කීමද, මිටි වූවන් උස්‌ යයි කීමද යහපතුන් නපුරන් යෑයි කීමද, නපුරන් යහපත් යයි කීමද, නුවණ නැත්තවුන් නුවණ ඇතියන් කීමද, නුවණ ඇතියවුන් නුවණ නැතියන් යයි කීමද යන මේ සියල්ල අංග කිරීමෙන් මුසාවාද කර්ම පථය වේ.

මුසාවාදය අකුසල කර්මයක්‌ වීමට කරුණු තුනක්‌ සම්පූර්ණ විය යුතුය. එනම් බොරු කියමියි යන සිතක්‌ විය යුතුය. එම සිතට අනුව බොරුව කිය යුතුය. එසේම අසනු ලබන්නා එය සත්‍යයක්‌ ලෙස පිළිගත යුතුය. මේ කාරණා තුනම සම්පූර්ණ නොවුණහොත් මුසාවාද අකුසල කර්මය සිදුනොවේ. තවත් සමහර බෞද්ධ පුස්‌තකයන්හි මුසාවාද අකුසල කර්මය සිදුවීමට කරුණු සතරක්‌ සම්පූර්ණ වියයුතු බව සඳහන් වේ. එනම් බොරු කියමියි යන සිත බොරුවක්‌ වීම, එම බොරුව කියා පෑමට උත්සාහ ගැනීම හා එය අනුන්ට අවබෝධ වීමය. මේ අනුව පවසන දෙය බොරුවක්‌ වුවද එය අන්‍යයන්ට තේරුම් නොයන භාෂාවකින් කිවහොත් අන්‍යයන් බොරුවක්‌ බව තේරුම් නොගත හොත් එයින් මුසාවාද අකුසලය සිදු නොවේ. වැරැදීමකින් හෝ නොදැන කියන බොරුවකින්ද මුසාවාද අකුසලය සිදුනොවේ. යම්කිසි පොරොන්දුවක්‌ දී යම් හෙයකින් සාධාරණ හේතුවක්‌ මත එය ඉටු නොකිරීමෙන්ද මුසාවාද අකුසල කර්මය සිදුනොවේ. එහෙත් එම පොරොන්දුව කවදා හෝ ඉටු නොකරමියි යන චේතනාවෙන්ම ප්‍රකාශ කළේනම් මුසාවාද අකුසල කර්මය සිදුවේ. එහෙත් ඉටු කිරීමට බැරි පෙරොන්දු දීමෙන් මුසාවාද අකුසල කර්මය සිදුවේ. අනුන් ලවා බොරු කියවීමෙන් කියන පුද්ගලයාට මෙන්ම කියවන පුද්ගලයාටද අකුසල කර්මය සිදුවේ.

මුසාවාදයේ විරුද්ධාර්ථය සත්‍යය හෙවත් ඇත්ත කතා කිරීමය. එසේම සත්‍යය පැරණි ධර්මයක්‌ බවද පහත සඳහන් ගාථාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලදී. 

සච්චං චෙ අමතා වාචා එස ධම්මො සනත්තනො

එසේම එකම්හි සච්චං න දුතියමත්ථි යනුවෙන් සත්‍යය එකක්‌මය සත්‍යය දෙකක්‌ නැතැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකර ඇත. 

එතං ධම්මං අතීතස්‌ස මුසාවාදිස්‌ස ජන්තුනො විතිණ්‌ණ පරලෝකස්‌ස නත්ථිපාපං අකාරියං

යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇත්ත කීම නම් වූ පුරාණ ධර්මය කඩකර බොරු කියන පුද්ගලයාට නොකළ හැකි පාප කර්මයක්‌ නැතැයි වදාරා ඇත. මුසාවාදයේ බරපතළකම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මෙම ගාථාවෙන්ම පැහැදිලිවේ. 

මුසාවාදයෙහි විපාක 

මුසාවාදය බහුල වශයෙන් කළ තැනැත්තා අට මහා නිරයටත් තිරිසන් අපා දුකටත් ප්‍රේත ලෝකයටත් පැමිණේ. මිනිස්‌ ලොව ඉපදුණහොත් අභූත දෝෂාරෝපණයන්ට හා නින්දාවන්ට ලක්‌වේ අන්‍යයන්ගේ අවිශ්වාශ්යට ලක්‌වේ. නොකළ වරදවන්ට අසුවී දඬුවම් ලබති. අතිශයින් දුර්ගන්ධ මුඛ ඇතිවන්නේද මුසාවාදයේ අකුසලයක්‌ වශයෙනි. එසේම දිළිඳු වන්නේය. මෝඩ පුද්ගලයෙක්‌ වන්නේය. ගොළු බවට හා ගොත බවට පැමිණීමද තවත් විපාකයන්ය. එසේම කාන්තාවක්‌ වී ඉපදුණහොත් දරුවන් නැතිවීමටත් හේතු විය හැකි බවද ධර්ම ප්‍රදීපිකාවේ දැක්‌වේ.

මුසාවාදයෙන් වෙන් වීමේ අනුසස්‌

විපස්‌සනා ඉන්ද්‍රීයථා - ඉතාමත් පැහැදිලි හා ලස්‌සන ඇස්‌ කන් නාසා ආදී ඉන්ද්‍රීයයන් ලැබේ. විස්‌සට්‌ඨමදුරභාණිතා - මදුර කටහඬක්‌ ලැබීමටද හේතු වාසනා වේ. සමසිතසුද්ධදන්තිනා - ලස්‌සන සමවූ දත් දෙපලක්‌ ඇතිවේ. නාතිථුලථා - ඉතා මහත්වූ ශරීර ඇති නොවේ. නාතිකිස්‌සතා - ඉතා කෘෂවූ ශරීර ඇති නොවේ. නාතිරස්‌සා - අඟුටු මිට්‌ටන් නොවේ. සුඛසම්ඵස්‌සථා - අතිශයින් මෘදු ශරීර ඇති වේ. සුස්‌සුකපරිජනතා - කීකරු පරිවාර ජනයන් ලැබීමටද හේතුවේ. අනුද්ධතතා - උඩඟු නොවේ. අචපලතා - චපල නොවේ. 

බෝසතාණන් වහන්සේට දෙතිස්‌ මහා පුරුෂ ලක්‌ෂණයන් වූ එක්‌ එක්‌ රෝමකූපයන්හි ඇති එක්‌ එක්‌ රෝමයන් ඇතිවූයේද දෙබැම මැද බබළන ඌර්ණ රෝම ධාතුව ඇති වූයේද කිසිම භවයකදී මුසාවාද අකුසලය නොකළ නිසා එහි විපාක වශයෙන් බවද සඳහන් වේ. එසේම උන්වහන්සේට චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කිරීමට ප්‍රධාන හේතුව කිසිදා බොරු නොකීමේ කුසල කර්මය බවත් ධර්මයෙහි සඳහන් වේ. 

අභිධර්මය

අභිධර්මයට අනුව මුසාවාදය ත්‍රි මූල සිත්වලින්ම කෙරෙන අකුසලයකි. අකුසල් කෙරෙන මූල තුනක්‌ තිබේ. ඒ ලෝබය, ද්වේශය සහ මෝහයයි. ලෝබය යනු ආශාව, රාගය යම් යම් දෙයට ඇති ගිජුකම ප්‍රේමය, ඇළුම් කිරීම ආදී දේ ලෙස සැලකිය හැකිය. ලෝබ මූල සිත් අටක්‌ තිබේ. මෙම සිත් අටෙන් ඇතිවිය හැකි දස අකුසල්වලින් ලෝබය නිසා ඇතිවන අකුසල් හතක්‌ වේ. මුසාවාදය ඉන් එකකි. ඉතිරි සය වන්නේ අදත්තාදානය, කාමමිච්චාරය, පිශුනවචනය, සම්ප්‍රලාප අභිධ්‍යාව හා මිත්‍යාදෘෂ්ටියයි. මුසාවාදය ද්වේශය මුල්කරගෙන සිදුවන්නේ ආඝාත වස්‌තූන් කරණ කොට ගෙන අනුන් කෙරෙහි කිපී නසම් යන සිතින් කිමය. මෝහය මුල්වී සිදුවන්නේ මෝඩකම, නූගත්කම හා වැරදි දෘෂ්ටීන් නිසා බොරු කීමය.

මුසාවාදය සිත කිළිටි කරන ධර්මයක්‌ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරා ඇත. අපගේ සන්තානයේ ඇතිවිය හැකි කෙලෙස්‌ 1500 ක්‌ පමණ ඇති බව අපවත්වී වදාළ මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නාහිමිපාණන් සඳහන් කර ඇත. මුසාවාදයද ඉන් එකකි. කෙලෙස්‌ යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ සිත කිළිටි කරන, සිත් නරක කරන අකුසල පාක්‌ෂික ධර්මතාවයන්ය. ඒ අනුව බොරුව නැතහොත් අපේ සිත් නරක්‌ කරන කිළිටි කරන අකුසලයක්‌ය. මේ කෙලෙස්‌ අපගේ සිත් තුළ සැඟවී අනුශය වශයෙන් තැන්පත්ව ඇත්තේය. මුසාවාද ක්‌ලේශයද අනුශය වශයෙන් සැඟවී තිබී බොරුකීමේ අරමුණක්‌ ඇතිවූ විගසම වහා මතුව ක්‍රියාකාරී වන්නේය. අප බොරුකියන්න පෙලඹෙන්නේ ඒ අනුවය. එම නිසා අප නිරතුරුවම මෙම ක්‌ලේශයද නැතිකරලීම සඳහා උත්සාහ ගත යුතුය. ආර්යය මාර්ගයට පත්වූ පුද්ගලයින් බොරු නොකියන්නේ මුසාවාද ක්‌ලේශය ප්‍රහානය කර ඇති නිසාය.

අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කපිල නම් සෘෂිවරයෙක්‌ ව සිටියදී ෙච්තිය නම් රජකුට බොරු කිමේ ආදීනව දේශනා කර ඇත. ආරක්‌ෂක දේවතාවෝ බොරු කියන්නාහු ළඟින් ඈත්වෙන බව එහි සඳහන් වේ. එසේම යමෙක්‌ ප්‍රශ්නයක්‌ අසන ලදුව දැන දැනම එය අන් අයුරකින් විසඳන්නේ නම් ඔහුට සර්පයන්ට මෙන් දිව දෙකක්‌ ඇතිවන බවද ඔවුන්ගේ පවුල්වල වැඩිපුර ස්‌ත්‍රීන් උපදනා බවද, දූ දරුවන් මවුපිය උපස්‌ථාන නොකරන බවද දේශනා කර ඇත. 

වීදාගම මෛත්‍රී මහා ස්‌වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් රචිත සුප්‍රසිද්ධ ලෝවැඩ සඟරාවේ මුසාවාදය කෙතරම් බලවත් පාප කර්මයක්‌ද සිත් කාවදින ලෙස මෙසේ සඳහන් කර ඇත.

අසවා ම කියන බස්‌ අර තරයේ 

මුසවා බස්‌ කීවා එක මුරයේ

වසවා දෙව් ලොව යන මන්තරයේ

පැසවා මිස නාරී ගොස්‌ නිරයේ

මා කියන මේ බස්‌ බැරූරුම් ලෙස අසව්. එක වරක්‌ වත් බොරු කීවොත් එයින් දෙව් ලොව යන පාර තද කොට වසා හෙවත් සැප වළකා ඝෝර වූ නිරයෙහි දුක්‌දී මිස අත් නොහරින්නේය. 

ලැදිව රජෙක්‌ බොරු බස්‌ කී විගස කයා

නැතිව රිද්දි බලයත් ඒ මිනිස්‌ කයා

පොළව පළාගෙන ගොස්‌ වැටුණි නර කයා

මෙලොව සතුනි ඉන් බොරු කීම නර කයා

පෙර රජෙක්‌ ලැදිව බොරු කී විගස තමන්ගේ සෘද්ධි බලයත් නැතිව ගොස්‌ පොළව පළා ගෙන ඒ මිනිස්‌ ශරීරයෙන්ම අපායෙහි වැටුණේය. ඒ නිසා බොරුකීම නරකය.

වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත හේවගේ
විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය පළාත් 
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‌ෂ

සැබෑ උපාසකයකු වන්නේ කෙසේද?

අප මේ ගත කරන්නේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය පවතින යුගයේය. ගෞතම නම් වූ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සහ අන්‍ය බුද්ධ ශාසනයේද, ඒ බුද්ධ ශාසනවල විශාල වගකීමක්‌ දරන පිරිස්‌ හතරකි. ඒ සතර නම් භික්‌ෂු-භික්‌ෂුණි, උපාසක - උපාසිකා යන පිරිස්‌ හතරයි. මෙහිදී උපාසක උපාසිකා යනු ගිහි පිරිසකි. ඉහතකී දෙපිරිසගේම අවසන් පැතුමක්‌ ඇත. එය නිවනයි. එසේම සිව්වනක්‌ පිරිස මෙන්ම දෙව්බඹුන් ආදී පිරිසගේද අවසන් පැතුම නිවනයි. මෙකී නිවන යන වචනය පුහුදුන් සමාජයේ බොහෝ උපාසක උපාසිකා යන දෙපිරිසගේ නිවනේ දැනුම වනාහී ඉතාම අල්පය. එබැවින් මේ අයට නිවන් සැප ලැබේවා කියා ඇසූ පමණින් දුටු පමණින්, මනසින් උපාදානය කරගෙන ඇත්තේ මනසේ චිත්ත රූපයක්‌ මවා ගෙන ඇත්තේ නිවන යනු ස්‌ථානයක්‌ බවත්, එයට යා හැකි බවත්, උපරිම සැප විඳිය හැක්‌කේ නිවනේදී බවත්ය. කෙටියෙන් කිවහොත් වෙනත් ලෝකයක්‌ බවයි.

එහෙත් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද බුද්ධ දේශනාවේදී නිවන විග්‍රහ කරනු ලබන්නේ මේ අයුරිනි.


'අතථි භික්‌ඛවේතදායතනං - යත්ථනේව පඨවි, න ආපෝ, න තේජෝ, න වායෝ න උභෝ චන්දිමා සූරියා, න ගතිං, නචුතිං න උප්පත්තිං, අප්පතිට්‌ටඨං, අප්පවත්තං, ඒ සෝවන්තෝ දුක්‌කස්‌මාතී'

එහි සරල සිංහල තේරුම නිවන කියා දෙයක්‌ ඇත. පඨවි, ආපෝ,තේජෝ, වායෝ යන සතර මහා ධාතු එහි නැත. එසේම සූර්යයා, චන්ද්‍රයා යන දෙකම නැත. එහි යන්නෙක්‌ද නැත. සිටින්නෙක්‌ද නැත. උපදින කෙනෙක්‌ද නැත. පිහිටීමක්‌ද නැත. පැවැතීමක්‌ද නැත. එබැවින් එය දුකේ කෙළවරයි යනුවෙනි.

එසේ නම් තථාගතයන් වහන්සේගේ මූලික බුද්ධ දේශනාවට අනුව නිවන යනු සියලු දුක්‌ කෙළවර කිරීම මිස වෙනත් කිසිදු දෙයක්‌ නොවන බව උපාසක උපාසිකාවන් පළමුව දත යුතුය. උපාසක යන ගෞරව නාමය හිමිවන්නේද අවබෝධයෙන් තෙරුවන් සරණ ගිය තැනැත්තා වෙතය. එසේම උපාසක යන වචනයේ අකුරු පෙළ ගැස්‌මේදී 'උ' උත්සාහයෙන්, 'පා' පාපයෙන් මිදී, 'ස්‌ සත්‍ය අවබෝධය පිණිස, 'ක' කළමනාකාරීත්වය හෙවත් කළ යුතු දේ මනා ලෙස කිරීම යනුවෙන් විස්‌තර කළ හැකිය. මේ අයුරින් අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්නේ නම් උපාසක යන පොදු නාමය (උපාසිකාවනට ද සාධාරණ වේ) කියාදෙනු ලබන්නේ උපාසක යනු උට්‌ඨාන වීර්යයෙන් යුතුව සියලු පාපයෙන් මිදී සත්‍ය අවබෝධය පිණිස කළ යුතු දෙය මනා ලෙස කරන්නා බවයි. එසේ නම් නිවනට යන ගමනේදී උපාසක, උපාසිකාවන් කළ යුතු, නොකළ යුතු දේ මොනවාද විමසා බැලිය යුතුය. වැඩිය යුතු, නොවැඩිය යුතු දේ මොනවාද, අනුගමනය කළ යුතු නොකළ යුතු දේ මොනවාද, යායුතු නොයායුතු දේ මොනවාද ආදිය පිළිබඳ උපාසකතුමා දැනගත යුතුය.

පළමුව කළ යුතු දේ මොනවාද බලමු. පළමුව කළ යුත්තේ උපාසක සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේත්, උන්වහන්සේ දේශනා කරන ලද ශ්‍රී සද්ධර්මයත්, ආර්ය මහා සංඝරත්නයත් යන තිසරණයට හානි කර නොගැනීමයි. එසේම තිසරණය පිළිබඳව ඇති විශ්වාසය හෙවත් ශ්‍රද්ධාවට හානියක්‌ කර නොගැනීමයි. තිසරණයත්, ශ්‍රද්ධාවත් යන මූලික කාරණා දෙකින් තොර නිවනක්‌, නිවීමක්‌, දුක කෙළවර කිරීමක්‌ බෞද්ධකමක්‌, උපාසක භාවයක්‌, සසරින් නිදහස්‌වීමක්‌ කිසි දිනක සිදු නොවන බව පළමුව දත යුතුය. එබැවින් ඒ කරුණුවලට හානියක්‌ නොවන කටයුතු කළ යුතුය. ශ්‍රද්ධාවේද ප්‍රධාන අංග දෙක වන ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව හා අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව යන කාරණා දෙකෙන් ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව මත නිරතුරු සිටිය යුතුය.ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව යනු තුණුරුවන් කෙරෙහි කරුණු හරිහැටි අවබෝධ කර ගෙන මූලික බුද්ධ දේශනා මත පිහිටා කටයුතු කිරීමයි. මේ සඳහා යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කරගත යුතුය. එවිට උපාසකතුමා හෝ උපාසිකාව ශ්‍රද්ධානුසාරී බවට පත්වීම අනිවාර්යයෙන් සිදුවේ. එය උපාසක තුමා විසින් කරගත යුතු පළමු නිවන් මඟ විවර කර ගැනීමයි.

දෙවනුව දිවි හිමියෙන් ශීලවන්තයකු විය යුතුයි. විශේෂයෙන් ශික්‌ෂා පද ආරක්‌ෂා කළ යුතුයි. තමා සමාදන් වන පංචශීලය, අටශීලය, දස ශීලය ආදී ශීලවල පිහිටා එම ශික්‌ෂා පද සමාදන් වී එම ශීල ආරක්‌ෂා කරගත යුතුය. ශික්‌ෂාපද ඛණ්‌ඩනය කිරීමක්‌, බිඳ ගැනීමක්‌ නොකර ගත යුතුය. ධර්මරත්නය කෙරෙහි මනා ගෞරවයක්‌ ඇති කරගත යුතුය. තථාගත ශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේලාගේ ආහුනෙයියාදී ගුණ දැන පැහැදීම තුළ සිට සිව්පසය ලබාදිය යුතුය. දන් දියයුතුය. උන්වහන්සේලා ගේ ශීල වෘද්ධභාවය, ගුණෝවෘද්ධ භාවය, වයෝවෘද්ධභාවය මත සිට ධර්මය ශ්‍රවනය කිරීම, ධර්මය සාකච්ඡා කිරීම, ධර්මානුකූල ජීවිතයත් ගොඩනගා ගැනීමේ ෙච්තනාව මත පිහිටා ධම්මානුසාරී විය යුතුය. 

මෙකී කටයුතු කරන උපාසකතුමා විසින් තමාගේ චිත්ත සමාධිය ඇතිවන අයුරින් චිත්ත සමාධිය ඇති කර ගැනීමේ පරම අභිලාසයෙන් සමථ, විදර්ශනා භාවනාව ප්‍රගුණ කළ යුතුය. ඒ සඳහා භාවනාව ප්‍රගුණ කරන ලද භාවනාවපිළිබඳ හසල බුද්ධියක්‌ ඇති, ප්‍රගුණ කරන ලද විදර්ශනා ඥනයෙන් හෙබි තථාගත ශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේලා ඇසුරුකළ යුතුය. බුද්ධ මතය පමණක්‌ දේශනා කරන උතුමන් වහන්සේලාගේ උපදෙස්‌ ලබාගත යුතුය.

එසේම නිවීමට යන උපාසකතුමා විසින් උපාසිකාව විසින් නොකළ යුතු නොවැඩිය යුතු, අනුගමනය නොකළ යුතු කාරණාද බොහෝ ඇත. පළමුව කළ යුත්තේ ශ්‍රද්ධාව වෙනුවට ඇති භක්‌තිය අලුයම ලූ කෙළ පිඩක්‌ සේ මුලිනුපුටා දැමීමයි. මේ භක්‌තිය විස්‌තර වන්නේ 

'සැදහැය නම් ගුණ දැන පැහැදීමකි'

'භක්‌තිය යනු බිය මුසු ගෞරවයකි' යනුවෙනි. එනිසා මෙකී භක්‌තිය වන බිය මුසුවූ ගෞරවය ඇති නොවන වැඩපිළිවෙළකට යා යුතුය. ඒ සඳහා උපාසක ජීවිතයේදී භක්‌ති, පූජා භක්‌ති ගීත, බැතිමත් භාවය ඉදිරියේ අසරණ නොවිය යුතුය. භක්‌තිය මත පිහිටා පූජා වට්‌ටිය විසිකළ යුතුය. මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවියන් ඉදිරියේ යෑදීම නොකළ යුතුය. ඒ සඳහා අනුබල නොදිය යුතුය. පූජා නොතැබිය යුතුය. බුදුරජාණන් වහන්සේට මලක්‌ පුදන විට අත නොසෝදන උපාසකතුමා, මිත්‍යා දෙවි කෙනෙක්‌ ළඟ පූජාවට්‌ටිය තබන්නේ කහ දියරයෙන් ඒවා දෝවනය කිරීමෙනි.මෙවැනි ක්‍රියා උපාසක නොදන්නා භක්‌තියයි.

එමෙන්ම නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං, ධම්මෝ මේ සරණං වරං, සංඝෝ මේ සරණං වරං' යනුවෙන් උපාසකතුමා තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ දිනකට වරක්‌ හෝ දෙවරක්‌ ප්‍රකාශ කරනුයේ තුනුරුවන් පිළිබඳ විශ්වාසයයි. එහෙත් ඒ ප්‍රකාශය කරනු ලබන්නේ අවබෝධයෙන් නොවන බව කිව යුතුය. එබැවින් නිවීමට යන උපාසකතුමා යම් කුසලයක්‌, පිනක්‌ කළ යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙනි. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වෙන් විය යුතුය.

එමෙන්ම නිවීමට යන උපාසකතුමා විසින් කිසි විටෙක පාපමිත්‍ර සේවනය නොකළ යුතුය. ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ අඩුපාඩු නොසෙවිය යුතුය. මහා සංඝයා විවේචනය කිරීම, ගැරහීම ආදි කටයුතු නොකළ යුතුය. සාංඝික දේපළ පිළිබඳ සොයා බැලීමක්‌, ඒවායේ අඩුපාඩු පිළිබඳ ද්වේෂ සහගතව කතා නොකළ යුතුය. මූලික බුද්ධ දේශනා අකාලික ධර්මයක්‌ බැවින් කාලීන බණ නොඇසිය යුතුය. නොදෙසිය යුතුය. අන්‍යාගමික මත, විද්‍යාත්මක මත, පඬිවර මත, බුද්ධ මතය හා සංසන්දනය නොකළ යුතුය. ශීල, සමාධි, ප්‍රඥ දියුණු කරගත යුතු අතර ශිල, සමාධි, ප්‍රඥ හීනවන අයුරින් කටයුතු නොකළ යුතු අතර, ඉන් පරිබාහිරව කිසිදු මාර්ගයක්‌ නොවැඩිය යුතුය. නොසෙවිය යුතුය.

නිවනට යන උපාසකතුමනි, උපාසිකාවනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ශීල, සමාධි, ප්‍රඥ යන ත්‍රිශික්‌ෂාව තුළ වර්ධනය වන අරි අට මග ඇසුරු කරන්න. දියුණු කරන්න. ගමන් කරන්න. එවිට මූලික බුද්ධ දේශනාවලින් පිට නොයනු ඇත. එවිට ස්‌ථාවර වන්නේ ශ්‍රද්ධාවයි. ඒ ස්‌ථාවර වූ ශ්‍රද්ධාව අනිත්‍ය බව දකින්න, මෙලොව - පරලොව දෙලොවම යහපත් කරගන්න වෙර දරන්න. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ දුකේ කෙළවර දැකිය හැකිය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ විස්‌මිත අවබෝධය පිළිගෙන කටයුතු කර ඒ අමාමහ නිවනට පත්වෙන්න.
ආර්. අනුර ප්‍රියතිස්‌ස

බුදු හිමි සරණ යමු

ශාස්ත්‍රපති 

ගයිරෑනගම විනීත හිමි

සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලොව ඉපදීම අතිශයින් දුර්ලභය. එමෙන්ම එක් පුද්ගලයෙක් ලොව ඉපදීමට සමත්වූයේ බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සුව පිණිස වේ. බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, සුව පිණිස, හිත පිණිස උපන්නේ වෙයි. කවර එක් පුද්ගලයෙක්ද යත් තථාගත අර්හත් සම්මා සම්බුදුවරයන් වහන්සේය. (අංගුත්තර නිකාය). එක නිපාත මෙය මෙසේ සිතා ගැනීම වඩා හොඳයි. මිනිස් ලොව උපන් මගේම හිත වැඩ පිණිස, මටම සුව පිණිස තථාගතයන් වහන්සේ උපන් බවයි. මන්ද මමද බොහෝ දෙනාට අයත් බැවිනි. තවද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ දැනගනිමු.
ඒක පුග්ගලො භික්ඛවේ ලොකෙ උජ්පජ්ජමානො උජ්පජ්ජති අවිඡරියං මනුස්සෝ. මහණෙනි, එක්පුද්ගලයෙක් ලොව උපදින්නට සමත්වූයේ ආශ්චර්යවත් මිනිසෙකුව උපදියි. එනම් තථාගත අර්හත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේය. එය මෙසේ සිතමි. මම උපන් මිනිස් ලොවේ එකම වූ ආශ්චර්වත් උතුමා වන්නේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙබඳු කෙනෙක්ද? යැයි හඳුනා ගනිමු. මහණෙනි, එක් පුද්ගලයෙක් ලොව උපන්නේ අද්විතීයයි.අසහායයි. අප්පටිමයි ( ප්‍රතිමා කරවිය නොහැකි) අප්පටි සමයි, අසමයි,අසම සමයි, දෙපා ඇත්තවුන් අතර අග්‍රයි. කවර එක් පුද්ගලයෙක්ද යත් තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේය. මෙහි සෑම වචනයකින්ම පෙනෙන්නේ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ස්වභාවයයි. මිනිසෙකු ලෙස උපන් උන්වහන්සේගේ කායික, මානසික අනූපම ස්වරූපය මෙන්ම අපට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ තත්ත්වයයි. දෙපා ඇති අප අතර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර බව ඇත්තේ මානසික ආධ්‍යාත්මික ස්වරූපයේය. එවන් උසස් ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකු බවට පත්වීමට ලැබීමම කෙතරම් පිනක්ද? එසේ සිතා මහත් ගෞරවයෙන් තුන් සිතම පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදුසරණ යමු.
තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළවීම නිසාම ලෝකයේ ප්‍රඥාව නමැති ඇස පහළ විය. ප්‍රඥාව නමැති ආලෝකය පහළවිය. ප්‍රඥාව නම් ලොව ඇති සියලු සජීවි අජීවි සෑම පුද්ගල හා වස්තූන්හි ඇති අනිත්‍ය , දුක්ඛ, අනාත්ම බව පිළිබඳ ඇති දැනීමයි. යථාවබෝධයයි. අප ජීවත්වන ලෝකයේ සත්ත්ව පුද්ගලයන් කෙරෙහි වේවා. ලෝකය ලෙස කෙටියෙන් හඳුන්වන ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය , මනස සහිත වූ අපගේ පංචේන්ද්‍රියන් සම්බන්ධයෙන් ඇති අනිත්‍යතාව වැටහෙනවාද? අප කෙතරම් අනිත්‍ය වශයෙන් කතා කළද එය අවබෝධයක් නොමැතිව කරන්නක් නොවේද? අනිත්‍ය කිය කියා තව තව අල්ලා ගන්නා අප පෘතග්ජනයන් වන්නේ එබැවිනි. එසේ නම් මේ සියල්ල නුවණින් සලකා සියල්ල ප්‍රඥාව තුළින් අවබෝධකොටගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? පුහුදුන් සත්ත්වයන් වන අපට සිතීමටවත් අපහසු එම ගුණයෙන් යුතු තථාගතයන් වහන්සේට මහත් ගෞරවයෙන් තුන්සිතම පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදු සරණ යමු.
තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණයෙන් යුතුවේ. සම්මා සම්බුද්ධ වන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ ඉතිරි නැතිව සියලු ධර්මයන් අන්‍යයන්ගේ උපකාරයක් නොමැතිව අවබෝධ කොටගත් නිසාය. එනම් අභිඥෙය ධර්ම අභිඥෙය්‍ය වශයෙන් සාක්ෂාත් කළහ. එනම් විශිෂ්ඨ ඥානයෙන්ම අවබෝධ කළ යුතු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයයි. පරිඥෙය්‍ය ධර්ම වන්නේ හාත් පසින්ම දත යුතු ජාති, ජරා, ව්‍යාධි ආදි දුක් සමූහය අවබෝධ කර ගැනීමයි. එමෙන්ම ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම ප්‍රහාණය කරන ලද්දේය ප්‍රහාණය කළ යුත්තේ කාම තණ්හා, භවතණ්හා හා විභව තණ්හාවයි. මෙය ප්‍රහාණය කරන ලද්දේය. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන ලදී. සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්මයන් සාක්ෂාත් කරන ලදී. තෘෂ්ණාවේ සම්පුර්ණ නොඇලීම, අත්හැරීම,දුරුකිරීම, මිදීම දුක නැතිිකිරීමයි. එයින් දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරන ලදී. භාවිතා කළ යුතු ධර්ම භාවිතා කළහ. එනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවයි. එම ආර්ය මාර්ගය අනුගමනය කිරීමෙන් උතුම් නිර්වානාවබෝධය ලබා සර්වඥ බවට පත්වූහ. මෙම ධර්මයන්හි වැඩීම පුහුදුන් අපට සිතාවත් නිමකළ නොහැක්කකි. තථාගතයන් වහන්සේ ඉහත ගුණාංගවලින් යුතු බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ ගුණයෙන් යුතුය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහත් ගෞරවයෙන් තුන්සිතම පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදුසරණ යමු.
තුන් ලෝකයේම වැඳුම් පිඳුම් ලබන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහං අරහත්ය. සම්මා සම්බුද්ධෝ සම්මා සම්බුද්ධය. විජ්ජාචරණ , සම්පන්නෝ අෂ්ට විද්‍යා හා පසලොස්චරණ ගුණයෙන් යුතුය. සුගතෝ සුගත ගුණයෙන් යුතුය. ලෝක විදු ලෝක විදූය. අනුත්තරෝ අනුත්තරය. පුරිස දම්ම සාරථි නොදැමුණූ පුරුෂයන් දමණය කළහ. සත්ථා දේව මනුස්සානං දෙවි මිනිසුන්ට අනුශාසනා කරන්නේය. බුද්ධෝ බුද්ධය, භගවා භාග්‍යවත්ය. මෙම නව අරහාදි බුදු ගුණ සියල්ල අචින්ත්‍යය. සිතාවත් නිමකළ නොහැකිය. විශිෂ්ට ඥානයෙන් , විශිෂ්ට ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත්තකි. කායිකව මානසිකව සන්සිදුණූ ශ්‍රේෂ්ට ශාස්තෘවරයෙකුගේ අප්‍රමාණ බුදුගුණ සිහි කරකර මහත් ගෞරවයෙන් තුන් සිතම පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදු සරණ යමු.
අප මෙන්ම මනුෂ්‍ය ලෝකයේ උපත ලැබු තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කායිකව විශිෂ්ට රූපයකින් යුතුය. එය මිනිස් ලොව අසහාය රූපයයි. දෙවියන් අතරට ගිය විට දේව ස්වරුපය ඉක්මවා බබළන්නේය. බ්‍රහ්මයන් අතර බ්‍රහ්ම ස්වරූපය ඉක්මවා බබළන්නේය. කායිකවද අප ඉක්මවා ඇත. එමෙන්ම මානසිකව අසම වූ මහා ප්‍රඥා බලමහිමයකින් යුතුය. මෙවන් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කෙසේනම් වර්ණනා කරන්නද? නොහැක්කේමය. බුදුකෙනෙකුන් කල්පයක් පුරා බුදුගුණ වර්ණනා කළද කල්පය ගෙවීයයි. බුදුගුණ නිම නොවේ. ඒ අසීමිත බුදුගුණ සිහිකර මහත් ගෞරවයෙන් තුන්සිතම පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදු සරණ යමු.
මෙම ලිපියෙන් මා බලාපොරොත්තු වන්නේ කීමට නොහැකි බුදුගුණ කීමට උත්සාහ කිරීම නොවේ’. මෙවන් අසීමිත ගුණයෙන් යුතු බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ ශාස්තෘවරයා බව මතක් කරදීමටය. මන්ද බෞද්ධ බොහෝදෙනාට මෙය හරි හැටි නොතේරෙන බව පෙනෙන නිසාය. මෙවන් උතුම් ගුණයෙන් යුතු වන බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳිය යුත්තේ තමාගේ දෑත හිස මුදුනේ තබාගෙනය. දෑත නළල මුදුනේවත් තබා වන්දනා කළ යුතුය. බිම වඳින්නේ නම් පසඟ පිහිටුවාම වැඳිය යුතුය. පසඟ පිහිටුවා වැඳීමේදී නළලද බිම තැබිය යුතුවේ. ඒත් ඒ ගෞරවය ප්‍රමාණවත් නොවන බැව් ඔබටම වැටහේවා. එම වන්දනාවද මහත් ගෞරවයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන්, ළෙන්ගතුව සිදුකළ යුතුය. දෑත එකතු කිරීම පමණක් නොවිය යුතුය. ඒ හදවත පතුලෙන් නැගෙන ශ්‍රද්ධාවෙන්ම වන්දනා කළ යුතුය. එමෙන්ම වන්දනා කරන සැම විටම දෑත සෝදා පිරිසුදුව එය කළ යුතුය. ඔබ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරන අයුරින් සිතා වන්දනා කළ යුතුය. මෙසේ ඉමහත් ගෞරවයෙන් සැමදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරමි යන සිතින් තුන්සිත පහදා බුදුපා කමල වැඳ වැඳ බුදුසරණ යමු.
දෙවියන්ගේත් බඹුන්ගේත් ඉමහත් පූජාවන් ලැබු තථාගතයන් වහන්සේට කෙසේනම් පූජා පවත්වමුද? තිට්ඨින්තේ නිබ්බුතේ චාපි සමේ චිත්තේ සමං ඵලං, යනු ජීවමානව සිටින්නාවුද පිරිනිවියා වූද බුදුරජාණන් වහන්සේට සම සිතින් කරන පුජාවෙන් සමඵල ලැබෙන බවය. සම සිත යනු ජීවමාන බුදුරදුන්ට යමක් පූජා කරන විට ඔබේ සිත යම් ආකාරයක පිහිටුවාගෙන ප්‍රසාද ජනකව එය සිදුකරන්නේද එසේම. ජීවමාන බුදුරදුන්ට දානයක්, ගිලන්පස පූජාවක්, මල් පුජාවක් කරන්නට ඔබට ලැබේනම් එය කරන අයුරු සිතන්න. එසේ කරන ඔබ ලබන පින ගැනද සිතන්න. එවිට ඔබට ඇතිවන සිත සහ කරන පිළිවෙළ අනුව අදද ඔබ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් අබියස හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා යම් පූජාවක් සිදුකරන්නේනම් එවන් උසස් ආනිශංසයක් ලැබෙන බව ඉහත ප්‍රකාශයේ අදහසයි.මේ අනුව ඔබ බුද්ධ පූජාවක් සිදු කරන විට එය සිදු කළ යුත්තේ කෙසේදැයි අප විමසා බලමු. පිරිසුදුකම ඉතා අවශ්‍ය වේ. පළමුව තම දෑත් පිරිසුදු කරගත යුතුය. අනතුරුව බුද්ධ පූජාවට ගන්නා සෑම භාජනයක්ම ඉතා පිරිසුදුව සෝදා ගත යුතුය. මල් වට්ටිය පවා එසේ පිරිසුදු කිරීම අවශ්‍ය වේ. ජීවමාන බුදුරදුන්ට මේ පූජාව සිදු කරන බව සැම විටම සිහියේ තබා ගැනීම හොඳයි. ඉතාම පිරිසුදුව හා පිළිවෙළට පූජාවන් සකසා ගන්න. කෙනෙකුට සැහෙන ප්‍රමාණයට ආහාර, ගිලන්පස සකසා ගන්න. ඉතාම කුඩා භාජන භාවිතා කිරීම සුදුසු නොවේ’. පි‍්‍රය මනාප ලෙස දානය වැළදීමට හැකිවන පරිදි සැම දානයක්ම සකස්කර ගන්න. උණුසුම් ගිලන් පස ආදිය උණුසුම් ලෙස පූජා කරන්න. ඒවා නිවීමට හැර පූජාකිරීම සුදුසු නොවේ’. ඔබ ආහාර, තේ පානය ආදිය ගැනීමට කැමති ආකාරයට වඩා වැඩි විශේෂයකින් බුද්ධපූජාව තබන්න. තවද බුද්ධ පූජාවන් සකස් කරන අතරතුර සිතින් බුදුගුණ මෙනෙහි කරකර ඒවා කිරීමෙන් ශ්‍රද්ධාව වඩා වර්ධනය වේ. උසස් කුසලයක් ද සිදුවේ. කරන්නන්වාලේ මොනවා හෝ භාජනවල තබා පූජා කිරීමෙන් උසස් ප්‍රතිඵල නොලැබේ. සමහර අවස්ථාවල බත්දානය වැසෙන පරිදි වෑංජන බෙදා කිසිදු පි‍්‍රයතාවක් නොදැනෙන ලෙස පූජා කරන බව පෙනේ. නැවත එසේ නොකර හදපිරි ශ්‍රද්ධාවෙන් බුද්ධ පුජා තබමියි යන සිතින් තුන්සිත පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදුසරණ යමු.
පිරිසුදුව සකසා ගත් දානය පිරිසුදු කරගත් බුදුකුටිය තුළ පිරිසුදු කරගත් ආසනය මත තැන්පත් කර පූජා කරන්න. පරමල් ඇත්නම් ඉවත් කරන්න. පූජාකර අවසන් වු සියලු දෑ ආසන වලින් ඉවත් කර ඔබ සකසාගත් පූජාවන් ආසන මත තැන්පත් කරන්න.තවද පූජාවන් ආසන මත තැන්පත් කරන්නට පෙර දෑත් සෝදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න. මේ දානය පුජා කරන්නේ ජීවමාන බුදුරදුන්ට බව තරයේ සිහියේ තබා ගන්න. පූජා කරන සැම ද්‍රව්‍යයක්ම භාජනයකම තැන්පත් කරන්න. කොලකෑලි මත නොතියන්න. මෙසේ සකසා ගත් බුද්ධ පූජාවන් තැන්පත්කර ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉහත කියු ආකාරයට වන්දනා කරන්න. පූජාවන් තබා ආචාර කරන්නාසේ වන්දනා නොකර පාලිගාථා කියා හෝ තමන් දන්නා බසින් මේ උතුම් බුද්ධ පූජාව තුන්ලෝකාග්‍ර බුදුපියාණන් වහන්සේට පූජාකරමි. මා වෙත අනුකම්පාවෙන් මේ පිරිසුදු බුද්ධ පූජාවන් පිළිගන්නා සේක්වායි කියා හෝ සිතා ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජා පවත්වන්න. තවද මෙම උතුම් බුද්ධ පූජා දානය තුළින් මාගේ දාන පාරමිතාව සපිරේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධය පිණිස මේ කුසල් හේතුවේවායි ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. බුද්ධ පූජාවෙන් අනතුරුව එම පූජාවන් ආසන මත බොහෝවේලා තැබීම අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ පූජා කළ සියලු පූජාවන් ආසනවලින් ඉවත් කරන්න. මල් ආදිය පරවෙන තුරු ආසන මත තැබීම නුසුදුසුය. නිවසේදී විහාරස්ථානයේදී මෙම පිළිවෙළ අනුගමනය කරන්න.බුද්ධෝපස්ථායක ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ තරමටම නොහැකි වුවද තමන්ට පුළුවන් උපරිම ශ්‍රද්ධාවෙන් බුද්ධ පූජාවන් තබමියි යන සිතින් තුන්සිත පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ බුදුසරණ යමු.
මෙලෙස ශ්‍රද්ධාවත් ප්‍රඥාවත් උපදවා ගැනීමෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකු ලෙස මනාව කුසල් කරගත හැකිය. උන්වහන්සේ පිරිනිවීයද ඒ උතුම් බුදුගුණ සිහි කිරීමෙන් පවා කුසල් සිදුවන බැවින් ඉතා මැනවින් බුද්ධ වන්දනා සිදුකර, බුද්ධ පූජාවන් පුජාකර අපට කුසල් උපදවා ගත හැකි බැවින් එම කටයුතු පින් උපදවන ලෙස සිදුකරමියි යන සිතින් තුන්සිත පහදා බුදු පා කමල වැඳ වැඳ පළමුව බුදුසරණ යමු.

සතර සතිපට්ඨානය

දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි

නිවන් යාමට අවශ්‍ය පාරමී පුරා ඇති කෙනෙකුට නැවත නැවත ප්‍රගුණ කිරීමෙන් බහුලීකරණය කිරීමෙන් නො වරදවාම නිවන් දකින්නට හැකි භාවනා ක්‍රමයක් තමයි සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ. කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියා ඒවා හඳුන්වනවා.

නිවන් දැකීමට නම් ලිපි මාලාවේ තෙවන කොටසයි මේ

මේ දක්වා කීවේ ත්‍රිශික්ෂාව සහ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබඳව ඉතා කෙටි හඳුන්වාදීමක්.
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් දැන් අපි ඉතා කෙටියෙන් හඳුනා ගන්නට බලමු. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියන්නේ නිවන් ලබා දීමට හේතුවන කරුණු 37 කට, එම 37 තුළ
4 බැගින් වු කොටස් 3 ක් තිබෙනවා. සතර සතිපට්ඨාන සතර සම්මප්පධාන, සතර ඍද්ධිපාද කියලා (12)
5 බැගින් වූ කොටස් 2 ක් තිබෙනවා – පංචඉන්ද්‍රිය සහ පංචබල කියලා (10)
කරුණු 7 ක් අන්තර්ගත කොටසක් තිබෙනවා. සත්ත බොජ්ඣංග (7)
තව කරුණු 8 ක් තිබෙනවා. ඒ තමයි කලින් කියූ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (8)
සතර සතිපට්ඨාන:– නිවන් යාමට අවශ්‍ය පාරමී පුරා ඇති කෙනකුට නැවත නැවත ප්‍රගුණ කිරීමෙන් බහුලීකරණය කිරීමෙන් නො වරදවාම නිවන් දකින්නට හැකි භාවනා ක්‍රමයක් තමයි සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ. කායානුපස්සනා ,වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා,ධම්මානුපස්සනා කියා ඒවා හඳුන්වනවා. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අනුව බලන විට සතර සතිපට්ඨාන ධර්ම වශයෙන් දක්වන්නේ සම්මා සතියයි.
සතිපට්ඨාන සහ සතිපට්ඨාන භාවනාව කියා කොටස් දෙකක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරමින් ඒ දෙක උන්වහන්සේ විස්තර කර ඇත්තේ මේ විධියටය “සතිපට්ඨාන ධර්ම කියන්නේ කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා, කියන කොටස් හතරට.
සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ ඒ ඒ සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ගේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම – නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) කාය වේදනා චිත්ත ධර්ම කියන ධර්මයන් ගේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැති බව දැකීමත් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහිය මතු ඥානයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමත් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැඳෙන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නො කර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත් කියන කරුණූ ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කිරීමට මෙය සතිපට්ඨාන භාවනා සෑම කොටසක් අවසානයේදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාරා තිබෙනවා. එම නිසා කායානුපස්සනාවේ දැක්වෙන සෑම කොටසක් අවසානයේදීත්, වේදනානුපස්සනාව අවසානයේදීත්, චිත්තානුපස්සනාව අවසානයේදීත් ධම්මානුපස්සනාවේ එකිනෙක සෑම කොටසක් අවසානයේදීත් එය කළ යුතුයි.
කායානුපස්සනාවට භාවනා ක්‍රම 14 ක් ඇතුළත් (1) ආනාපාන සති භාවනාව (2) සක්මන් භාවනාව වැනි ඉරියව් පවත්වාගෙන යාමේ භාවනාව (3) සිහිනුවණින් යුතුව කටයුතු කිරීමේ භාවනාව (4) අසුභ භාවනාව (5) පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන ධාතු කොටස් 4 අරමුණූ කර ගනිමින් කරනු ලබන ධාතුමනසිකාර භාවනාව සහ (6) –(14) මැරුණාට පසුව ශරීරයට සිදුවන අවස්ථා 9 ක් අරමුණු කරමින් කරනු ලබන නවසීවථික භාවනාව කියන්නේ ඒ 14 ට.
මේ සෑම කොටසක්ම භාවනා කරන විට, මේවා හේතුන් නිසා හටගන්නා ඵල ධර්ම විනා සත්ත්වයෙක්, පුද්ගලයෙක්,ආත්මයක්, මමෙක් නොවන අනිත්‍යයට යාමෙන් නිරුද්ධ වී නැති වී යන, දුකක් වන, ඒ වගේම දුක් ලබාදෙන හේතුවක් වන හුදු සංස්කාර ධර්ම පමණක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අවබෝධ වී යා යුතු යි.
ඒ වගේම කයේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) කයේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක්, ආත්මයක් නැති බව දැකීමත් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහිය මතු ඥානයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමත් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැඳෙන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නො කර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත්) කියන කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කර ගත යුතු වනවා.
වේදනානුපස්සනාවට අන්තර්ගත වන්නේ සැප, දුක්, මැදහත් (උපේක්ඛා) කියන වේදනා 3 ත් එම වේදනාවන් සාමිස සුඛ වේදනා සහ නිරාමිස සුඛ වේදනා, සාමිස දුක්ඛ වේදනා සහ නිරාමිස දුක්ඛ වේදනා, සාමිස උපෙක්ඛා වේදනා සහ නිරාමිස උපෙක්ඛා වේදනා කියන වේදනා කොටස් 6 ත් මෙම වේදනාවන් අරමුණු කරමින් කරනු ලබන භාවනාව තමයි වේදනානුපස්සනාව.
සාමිස වේදනා වශයෙන් දැක්වෙන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය හා මනස කියන ඉන්ද්‍රියයන්ට රූප ශබ්ද ආදි අරමුණු හමුවූ පසු පංචකාම වස්තූන් ඇසුරු කර ගෙන ඇතිවන වේදනාවන්ට, නිරාමිස වේදනා වශයෙන් දැක්වෙන්නේ පංචකාම වස්තු වලින් තොරව ඇතිවන වේදනාවන්ටය, භාවනාවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නො ලැබෙන විට කවදා නම් ප්‍රතිඵලයක් ලැබේදැයි සිතන විට, ධ්‍යාන සමවත් ඵල සමවත් සුව විඳින විට මේ ආදි විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ඇතිවන වේදනාවන් නිරාමිස වේදනාවන්ට උදාහරණ වශයෙන් දක්වන්නට පුළුවන්. මේ සෑම කොටසක්ම භාවනා කරන විට, මේ වේදනා හේතුන් නිසා හටගන්නා ඵල ධර්ම විනා සත්ත්වයෙක්, පුද්ගලයෙක්,ආත්මයක්, මමෙක් නොවන අනිත්‍යයට යාමෙන් නිරුද්ධ වී නැති වී යන, දුකක් වන, ඒ වගේම දුක් ලබාදෙන හේතුවක් වන හුදු සංස්කාර ධර්ම පමණක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අවබෝධ වී යා යුතුයි.
ඒ වගේම මේ ආකාර විවිධ වේදනාවන්ගේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) වේදනාවන්ගේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැති බව දැකීමත් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහියට මතු ඤාණයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමක් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැෙඳන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නොකර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත්) කියන කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කර ගත යුතු වනවා.
චිත්තානුපස්සනාව කියන්නේ සිතේ ඇතිවිය හැකි 16 ආකාර විවිධ සිත් වර්ග දකිමින් කරනු ලබන භාවනාවට 1.2,3 රාගයෙන් යුත් සිත් ද්වේෂයෙන් යුත් සිත්, මෝහයෙන් යුතු සිත් (සරාගී සිත්, සදෝස සිත්, සමෝහ සිත්)
4,5,6 රාගය ප්‍රහීණ කළ සිත් ද්වේෂය ප්‍රහීණ කළ සිත්, මෝහය ප්‍රහීණ කළ සිත් (වීතරාග, වීත දෝෂ, වීත මෝහ සිත්)
7. නිදිමතින්, ථීනමිද්ධයෙන් හැකිලී ගිය සිත් (සංඛිත්ත සිත්)
8. භාවනා අරමුණින් පිට යන සිත් (වික්ඛිත්ත සිත්)
9.ධ්‍යාන සිත් (මහග්ගත සිත්)
10. ධ්‍යානවලට පත් නොවූ සිත් (අමහග්ගත සිත්)
11. සෝවාන් ,සකදාගාමී, අනාගාමී මාර්ග හා එම ඵල සිත් (සඋත්තර සිත්) පොත්වල දැක්වෙන්නේ සඋත්තර සිත් කියන්නේ අරූපාවචර ධ්‍යාන සිත් බවයි.
12. අනුත්තර සිත් (රහත් මාර්ග හා රහත් ඵල සිත්)
13. ධ්‍යාන වලට පෙර ඇතිවන සිත නො විසිරී පවත්නා උපචාර සමාධි සිත් (සමාහිත සිත්)
14.සමාහිත බවක් නැති අසමාහිත සිත්.
15. වෙනත් සිතිවිලි නො සිතන විට රහත් වූ අයට ඇතිවන විමුක්ත සිත් ( විමුත්ත සිත්)
16. විමුක්ත භාවයට පත් නොවූ අවිමුත්ත සිත්
නිවන් දැකීමට නම්, මේ සිතිවිලි හේතුන් නිසා හටගන්නා ඵල ධර්ම විනා සත්ත්වයෙක් , පුද්ගලයෙක්, ආත්මයක් , මමෙක් නොවන,අනිත්‍යයට යාමෙනේ නිරුද්ධ වී නැති වී යන , දුකක් වන ඒ වගේම දුක් ලබාදෙන හේතුවක් වන හුදු සංස්කාර ධර්ම බව චිත්තානුපස්සනා භාවනාව කරන විට ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අවබෝධ වී යා යුතු යි.
ඒ වගේම,මේ ආකාර විවිධ චිත්ත ධර්මයන්ගේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) චිත්ත ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැති බව දැකීම් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහිය මතු ඥානයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමත් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැඳන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නොකර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත්) කියන කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කර ගන්නට ඕනෑ.

අයාලයේ ගමන් කරන සිත

බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම්
සෙනසුනෙහි 
ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය 
මිරිස්සේ ධම්මික හිමි

අප ලැබූ දුර්ලභ වූ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය අර්ථවත්ව සකස් කර ගැනීමට, එනම් ලෞකික වශයෙන් හා ලෝකෝත්තර වශයෙන් මනා වූ දියුණුවක් ලැබිය යුතුයි. එසේ දියුණුවක් ලබන්නට නම් බෞද්ධ දර්ශනයේ පෙන්වා දෙන ‘සතිය’ හෙවත් ‘සිහිය’ මනා කොට පිහිටුවා ගැනීම අවශ්‍යයයි. අප පසුගිය සතියේ කතා කළා සේ අදත් ‘සතිය’ ගැන තවදුරටත් විමසා බලමු.
ධර්මයේ පෙන්වන රාගය නමැති ඇලීම, දේශය නමැති ගැටීම හෙවත් පටිඝය, මෝහය නමැති මුලාව එනම් අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනත්ත නම් වූ ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මය හා දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය කෙරෙහි මනා වූ අවබෝධයක් නැතිවීමයි, එනම් මෝහයයි. ඒ අනුව රාග, දෝස, මෝහ සංසිඳුවන්නටත්, බැහැර කරන්නත්, සිත පිහිටුවා ගත යුත්තේ සිහියේ උපකාරීත්වයෙනුයි. සිහිය නැති තැන සිතට ආරම්මණවන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ හා සිතිවිලි ආදියෙහි ආරම්මණයන්හි දැඩිව ඇලී ඒවා තමා සතු කරගන්නට උත්සාහ කිරීමෙන් බලවත් වූ පාපයන්ට හෙවත් අකුසලයන්ට යොමුවෙන්නට පුළුවනි. පස්, පව්වලට දස අකුසල්වලට පුද්ගලයා යොමු වෙන්නෙ මනා කොට පිහිටුවා නොගත් සිහිය, සිත දමනය කිරීමට උදව් නොදෙන නිසායි. මෙහි දී අප තේරුම්ගත යුත්තේ සිහිය මනාකොට පිහිටුවීම ම සිත මනාකොට පිහිටුවීමක් හැටියට දැකීම ලෙසයි. යම් කෙනෙකුට මනා වූ සිහිය පිහිටුවන්න පුළුවනි නම්, ස්වභාවයෙන් ම සිතේ දමනයක් ඇති වී රාග, දෝස, මෝහාදී කෙලෙස්වල සංසිදීමකට අවස්ථාව සලසාගත හැකියි.
ඒ අනුව පස් පව් දස අකුසල්වලින් බැහැර වී දාන, සීල, නෙක්ඛම්ම ආදී දස පාරමිතාත්, දාන, සීල, භාවනා ආදී දස පුණ්‍ය ක්‍රියා නම් කුසල් මාර්ගයට යොමුවිය හැකියි. එපමණක් නොව ධර්ම මාර්ගයේ සඳහන් කරන සීල, සමාධි, ප්‍රඥා නම් වූ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට බැස ගැනීමත් ඒ අනුව විදර්ශනා මාර්ගයෙන් නිවන් අරමුණු කිරීම පිණිසත් කටයුතු කළ හැකියි. මෙහි දී විදර්ශනා මාර්ගය යැයි සඳහන් කරන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ යන ධාතු කොටස් හතරත් , රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ පංචකයත් ඇස, කණ, නාසය, දිව, ශරීරය, මන කියන ඉන්ද්‍රිය හයත්, අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනත්ත නම් වූ ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයට යටත් කොට නුවණින් බැලීම හෙවත් දැකීමයි. මනා වූ සිහිය පිහිටුවීමෙන් සිතට හා සිත සමඟ පවත්නා සිතිවිලිවලට විදර්ශනාව වැටහෙන්නට ආරම්භ වෙනවා. මනාව පුරුදු කරන ලද සතිය හෙවත් සිහියට ධාතු ස්කන්ධ ආයතනයන්ගේ ඇති අනිත්‍ය බව, දුක්සහගත බව හා තමාගේ වසඟයේ නොපවත්නා හෙවත් ස්ථිරයමක් නොවන බව වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා. මෙතෙක් ඉතා කෙටියෙන් සඳහන් කළේ මේ සතිය හෙවත් සිහිය මනාකොට පුරුදු කර ගැනීමෙන් ධර්ම මාර්ගයේ දී මොනතරම් ස්වයක් ලබාගන්නට හැකි ද? ඒ වගේ ම දුකින් නිදහස්වීම නම් වූ නිවන අරමුණු කරගන්නේ කෙසේද? යනුවෙනුයි.
ආනාපාන සතියේ පෙන්වූ ආශ්වාස, ප්‍රශ්වාසය දකිමින් සිහිය පිහිටුවීම. ඒ වගේ ම දීර්ඝ හා කෙටි ආශ්වාස, ප්‍රශ්වාසය කෙරෙහි මනාකොට සිහිය පිහිටුවීම. ආශ්වාසයේ මුල මැද අග මනාකොට දකිමින් සිහිය පිහිටුවීම. ශරීරය සංසිදුවමින් කරන හා සිදුවන ආශ්වාසය, ප්‍රශ්වාසය කෙරෙහි සිහිය පිහිටුවීම යනුවෙනි. මේ ආකාරයෙන් ආශ්වාසය, ප්‍රශ්වාසය මුල්කොට ගෙන සතිය හෙවත් සිහිය පිහිටුවන්නට අභ්‍යාසය සිදු කරන හෙවත් පුරුද්ද පුහුණුව ලබන ඕනෑම කෙනෙකුට නිරන්තරයෙන් තමාගේ සිත ගැන අවධියෙන් සිටින්නට පුරුද්ද හෝ පරිණත බවක් සැලසෙනවා.
මෙහි දී යම් කෙනෙක් මෙවැනි වූ ප්‍රශ්නයක් අසන්නට පුළුවනි. ඔළුවේ දහසක් කටයුතු තබාගෙන, කරන්න අපහසු තරම් වැඩකටයුතු මේ අත් දෙකකින් කරන කාර්ය බහුල යම් කෙනෙකුට ඔය සිතේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව කොහොමද මනා වූ සිහියක් ඇති කර ගන්නේ කියා. මෙහි දී අප තේරුම්ගත යුතු අවස්ථාව මෙයයි, ඔබ අප එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩකටයුතු කරන විට ඒ කරන ක්‍රියාවෙහි සිහිය පිහිටුවාගෙන කළ යුතුයි. ආශ්වාසය, ප්‍රශ්වාසය කෙරෙහි සිහිය පිහිටුවාගන්නට අභ්‍යාසය කිරීමෙන් අප ඉගෙන ගත්තේ හෙවත් පුහුණුව ලැබුවේ එයයි. කරන ක්‍රියාව කෙරෙහි සිත පිහිටුවාගෙන හෙවත් සිහිය පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන්නට ඉගෙන ගැනීමයි. එසේ සිහිය පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන විට හැකිතාක්දුරට රාග හා ද්වේෂයෙන්, එනම් දැඩි ආශාවන්ගෙන් හා ගැටීමෙන් බැහැර වී දානය, සීලය ආදී යහපත් වූ ක්‍රියාවකට යොමුවීමෙන් කටයුතු කිරීමයි. සරලව සඳහන් කරනවා නම් කුමක් හෝ පවක් නොවන අකුසලයක් නොවන යහපත් වූ ක්‍රියාවක යොමුවීමයි. එසේ නම් ඔබ දහසක් වැඩකටයුතු ඔළුවෙ තියාගෙන කටයුතු කරනවයි කියන වෙලාවක පවා, ඒ කටයුතු පාපයක් නොවෙන්න, වැරැද්දක් නොවෙන්න, අකුසලයක් නොවෙන්න, ඔබ ඒ සඳහා මෙහෙයවන්න මේ අභ්‍යාසය ලත්, පුරුද්දලත් හෙවත් භාවිත සිතට පුළුවන්කම ලැබෙනවා.
අභාවිත සිතක් නම්, එනම් කරන කියන දෑ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති, මනා වූ සතියක් නැති, සිතක් නම් පවතින්නෙ, ඕනෑම වෙලාවක තමාගේ ජීවිතයෙන් එනම් පාපයක් හෝ අකුසලයක් විය හැකියි. දැඩි ආශාවන් මතුවීමෙන් ඇස, කණ, නාසය ඉන්ද්‍රියන් ඔස්සේ බලවත් වූ පාපයන්ට යොමුවිය හැකියි. ජීවිතය පවත්වන විට ඇස, කණ, ආදී ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණුවන රූප, ශබ්ද, ආදී ආරම්මණයන් හි විටක බලවත් ලෙස ඇලීමෙන් පස්, පව්, දස අකුසල්වලට යොමුවිය හැකියි. තවත් විටක ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණුවන රූප ආදී අරමුණුවල අකැමැති යැයි පවසා ඒවායේ ගැටීමෙන් තරහව, වෛරය, ක්‍රෝධය ඇතිකර ගැනීමෙන් මහත් වූ විපතක් ද ඇති කරගත හැකියි. එනමුත් මනාකොට සිහිය පිහිටුවන්නට ඉගෙන ගත් පුද්ගලයෙක්, අපමණ වැඩකටයුතුවල යෙදී සිටියත් පාපයක් නොවන්නට වැරැද්දක් නොවන්නට එම කටයුතුවල යෙදෙන්නට අවස්ථාව සලසා ගන්නේ ය. මනාකොට සිහිය පිහිටුවාගත් සිත පුද්ගලයා ඕනම කටයුත්තක නිවැරැදි මාර්ගයේ ගෙනයනවා. මනාකොට සිහිය පිහිටුවා ගන්නට පුරුදු නොකළ පුද්ගලයා තමාගේ කටයුතුවල දී නියම මාර්ගයේ ගෙන නොගොස්, ඕනෑම වෙලාවක මහා අනතුරකට වැටීමේ අවස්ථාවක් පවතී.
මේ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනා විවරණයේ දී ආශ්වාස, ප්‍රශ්වාසය මුල්කොට ගෙන අපට පෙන්වා වදාළ සිහිය පිහිටුවීම හෙවත් සතිය යහපත් වූ චරිතයක් හෙවත් ජීවිතයක් ඇතිකරගන්නට බලාපොරොත්තුවන ඕනෑම අයකුට මනා සේ උපකාරක ධර්මයක් බවට පත්වෙනවා.
ආනාපාන සති කතාවේ ම කෙළවර දැක්වූයේ,
“පස්සම්භයං ඛාය සංඛාරං
අස්සසිස්සාමිති සික්ඛතී
පස්සම්භයං ඛාය සංඛාරං
පස්සසිස්සාමිති සික්ඛතී”
“ශරීරය සංසිදුවාගෙන ආශ්වාස, ප්‍රශ්වාස කරන්නේය යනුවෙනි. මින් අදහස් කරන්නෙ අපේ සිත මනාකොට දමනයකට එන විට මුළු ශරීරය ම නිවුණු බවක් සැහැල්ලු වූ බවක් හැටියට දැනෙන බවයි. එය සිදු වුණේ කොහොමද? මනා වූ සතියෙන්, ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් වැනි අරමුණකට සිත යා නොදී ආශ්වාසය, ප්‍රශ්වාසය කෙරෙහි ම සිහිය පිහිටුවා තබා ගැනීමයි.
බාහිර අරමුණුවලින් තොරවීමත්, මනසෙහි රැඳී පවතින සංචේතනාවලින් සිතෙහි ගැබ්ව පවතින චේතනාවලින් මේ සිත ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත්නොවීම නිසා සිතෙහි සංසිඳීමක් සංවරයක් ඇති වෙනවා. එම ස්වභාවය හැදුණ මනා කොට ඇතිකරගත් සිහිය නිසාය. බාහිර ආරම්මණ හෙවත් ඇලීම් ගැටීම්වලින් සිත සංසිදීම නිසා, සිතට විවේකයක් ලැබෙනවා. මේ අත්දැකීම ඔබ හැම කෙනෙකුට ම තියෙනවා, එනම් සිතෙහි යහපත් වූ සිතිවිල්ලක් නිසා සතුටක් ඇති වුණාම මුළු ශරීරයට ම දැනෙන බව දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ ම අසතුටක් ඇති වුණොත් ඒ අසතුට, අමනාපය, තරහව, නොඉවසීම, කේන්තිය ආදී වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවනි. බාහිර අපට ඇස්, මුහුණ, තොල්, මුඛය, මස්පිඩුවල පටන් මුළු ශරීරයම අර අසතුට සකස් වූ සිත පෙනෙන්නට හෙවත් මතුවෙන්නට පටන් ගන්නා බව පැහැදිලිය. එසේ නම් මනා වූ සිහිය පිහිටුවා ගැනීම නිසා රාග, ද්වේෂ ආදී හෙවත් තද ඇලීම්, ගැටීම්වලින් බැහැරවෙන විට සිතේ ඇතිවන සංසිඳීම හෙවත් සැහැල්ලු බව මුව ශරීරයට ම දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඔබට මේ වගේ දෙයක් දැනෙන්නට පුළුවනි. දවසට ම ආහාර ටිකක් නොගත්තත් සිතේ ඇති වූ නිවීමම මට ලොකු ස්වයක් දැනෙනවා යනුවෙනි. එහෙත් සිහිය පිහිටුවා ගන්න බැරි සිත අසංවරව හැසිරී, තද ආශාවන්, ආවේගයන් හා තරහව, වෛරයෙන් පිරිපුන් වුණොත් දවස් දෙක, තුනක්, වුවත් කුසගින්නක් දැනෙන්නෙ නැත්තේ, රසවත් වූ ම ආහාර තමාගේ ඉදිරියේ තිබුණත් ආහාර ගැනීමට ඕනෑකමක් ඇති නොවන්නේ අර ගැටීම් නම් වූ බලවත් වූ ආවේගයන් මුදුන්පත්වීම නිසාය.
විටෙක සිතෙහි ඇතිවන සංසිඳවීම නිසා ලබන කායික, මානසික ශක්තිය අප සුවපත්ව තබා ගන්නවා. තවත් විටෙක බලවත් ලෙස ඇතිවන ආවේග හෙවත් ගැටීම් නිසා අකැමැති අරමුණුවල ඇතිවන ආවේගකාරී, කායික, මානසික ශක්තීන් ද අප වියවුල් ස්වභාවයට පත්කරනවා. මේ නිසා යහපත් වූ ම ක්‍රියාවලිය විය යුත්තේ, අපේ සිත සංසිඳුවාගෙන ප්‍රීති සුඛයෙන්, කයත්, මනසත්, පවත්වාගැනීම නොවේද? එවිට යහපත් වූ චරිතයකට දැනෙන්නෙ මහා ධනයක් නැති වුණත් ලෝකයා කියන මුතු, මැණික්, රත්තරන්, ශරීරයේ පටලවාගෙන නොසිටියත් සිතේ සතුට ලද දෙයින් සතුටුවෙමින් නිවැරැදිව ජීවත්වීමයි. එසේ නොමැති වුණොත් මේ අයාලේ ගමන් කරන සිත අපට බොහෝ දුක් විපත්ති ගෙන දෙනවා.
තව දුරටත් ‘සතිය’ හෙවත් ‘සිහිය’ ගැන ධර්මානුකූලව කතා කරන්නට, ආරම්භය වශයෙන් තබා ගත්තේ ධම්මපදයේ චිත්ත වග්ගයේ පළමු ගාථාවයි.
‘ඵන්දනං චපලං චිත්තං
දුරක්ඛං දුන්නිවාරයං
උජුං කරෝති මෙධාවී
උසුකාරොව තෙජනං’
ඵන්දනං - මේ සිත නිතර සැලෙනවා. සිහිය මනාකොට පිහිටුවා ගන්න බැරිවීම නිසා, නැතිනම් සිහිය පිහිටුවන්න පුරුදු නැතිවීම නිසා, සිත ඒ ඒ අරමුණුවල ඇලෙනවා. චපලං - මේ සිත චපලයි. එනම් සිතට එන අරමුණු ඉක්මණින් ම වෙනස් කරනවා. ඇසට රූප, කනට ශබ්ද, ආදී වශයෙන් ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් ම කැමැතියි කියන අරමුණු ගන්න උත්සාහ ගන්නවා. දෙනකම් කරදර කරනවා. කල්පනා කරනවා. බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි දුන්නට පස්සෙ, අලුත් පෙනුමක්, හඬක්, ආග්‍රහණයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක්, සිතිවිලි වශයෙන් අලුත් දේවල් ඉල්ලනවා. එපමණක් නොවෙයි තමා සතු කරගත්ත රූප, ශබ්ද වශයෙන් අරමුණු දිරාගෙන යනවා; වෙනස් වෙනවා; දකින්න කැමැති නැහැ. එවිට හඬනවා. වැළපෙනවා. මනා කොට පුරුදු නොකරන ලද සිත, එනම් මනාකොට සිහිය පිහිටුවා නොගැනීම නිසා වන විපත්තියයි.
සැළෙන සිත අරමුණු වෙනස් කරන හෙවත් චපල සිත ඉක්මනින් ම එහා මෙහා ගමන් කරනවා. විවිධාකාර වූ සිතිවිලිවල ඇළෙමින්, ගැටෙමින්, ඔළුව අවුල් වූ ලෙස හැසිරෙනවා යැයි ජීවත්වෙනවා යැයි සඳහන් කරන්නේ ද එයයි. යම් වූ ද අරමුණු විටක ඉල්ලමින්, විටක එපා කියමින්, ආශාව, බය, සැකය ආදී විවිධ කෙලෙස් මේ සිත තුළ පදිංචි වුණාම ඒ මනස අවුල්වීම අමුත්තකට හෝ පුදුමයකට කරුණක් වෙන්නෙ නැහැ. මෙන්න මේ අභාවිත, චපල ඉතා ඉක්මනින් දුර ගමන් කරන සිත මනාකොට සිහිය පිහිටුවා ගැනීමෙන්, අප විසින් දමනය කළ යුතුමයි. පාලනය කරගත යුතුයි. ඒ කෙසේ ද? එනම් ‘හරියට හී වඩුවෙක් තමන්ට ඕනෑ ආකාරයට යකඩ රත්කොට හීය මනා කොට සකස් කරන්නා සේ, මනා කොට සිහිය පිහිටුවාගත් මේධාවී හෙවත් ප්‍රඥාවන්තයා විසින් මේ සිත දමනය කර ගත යුතු බවයි.’
මෙලෙසින් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සඳහන් කළ ආකාරයෙන් අපට සිහිය පිහිටුවා ගන්නට පුළුවන් නම්, අපේ ජීවිතවල හැඬීම්, වැළපීම්, දුක් දොම්නස් හැකිතාක් දුරට සංසිදුවාගෙන එදිනෙදා ජීවිතයේ කටයුතු කරන්නට පුළුවන් බව ඉතාම පැහැදිලියි. සිහිය මනාකොට පිහිටුවා ගන්න බැරිවීම නිසා භික්ෂුත්වය කෙලෙස ගන්නා, මව් පදවිය, පිය පදවිය කෙලෙස ගන්නා, මනුෂ්‍යත්වය පවා විනාශ කරගන්නා වූ පිරිස් මොනතරම් සිටින්නේ ද? මේ පිරිස් සෑම කෙනෙක් ම තමාගෙන් සිදුවිය හැකි හෝ සිදු කරන්නට යන වැරැද්ද හෝ අකුසලය පිළිබඳව සාමාන්‍ය වශයෙන් හෝ නොදන්නා අය නොවෙයි. නමුත් සිහිය පිහිටුවීම නම් වූ යම් ක්‍රියාවක ඇති යහපත, අයහපත, පින, පව, කුසලය, අකුසලය පිළිබඳව ඒ ඒ මොහොතේ නිවැරැදි ආකරයට සිහිය පවත්වන්නට පුරුදු නොවීම නිසා; සිත සංවර කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ඔවුන්ට ලැබෙන්නෙ නැහැ.
සිත දමනය කිරීමට, කර ගැනීමට තරම් හැකියාවක් ඔවුන්ට නැහැ. ඒ නිසයි, මොනතරම් දන්නවායි කියා දැනුම තිබුණත් සිහියේ ඇති නුපුරුදු බව නිසා සිතට සිතෙන දේ, ඕනෑ දේ කරන්නට ඉඩ දී සිත අයාලේ ගමන්කොට මහත්විපතකට පත්වෙනවා. අත්හැර දමන ලද ගෙමිදුලක, භූමියක ස්වභාවයෙන් ම වල් පැළෑටි බිහිවන්නා සේ සිහිය හෙවත් සතිය පුරුදු කර නොගත් අයකුගේ සිතෙත් වල් පැළෑටි හෙවත්, රාග, ද්වේෂ, මෝහ, මදමාන, දිට්ඨි ආදී අපමණ වූ කෙලෙස්වලින් වල් බිහිවෙනවා. වල් බිහි වූ භූමියක් ගොහොර සතුන්ට ක්ෂේම භූමියක් විය හැකියි. අභාවිත සිතක් ඇති පුද්ගලයකුගේ මනසත් එවැනි ම බලවත් වූ කෙලෙස් පහළ වීමට, දෙව්දත් කෙනෙක් හැදීමට තරම්, චිංචිමානවිකාවක් බිහිකිරීමට තරම්, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පවා දොස් කියූ සුප්‍රබුද්ධ රජතුමා වැනි අයෙක් බවට පත් කිරීමට තරම් මේ මනස පත්විය හැකියි.
මනා වූ සිහිය හෙවත් සතිය පුරුදු වන විට යෝනිසෝමනසිකාර නම් වූ අවස්ථාව මනාව සකස් වෙනවා. සාම්ප්‍රදායිකව යෝනිසෝමනසිකාරය යනුවෙන් සඳහන් කරන්නෙ එළඹ සිටි සිහියෙන් යුක්තවීම යනුවෙනි. එනම් ඒ මොහොතෙහි ජීවත්වීම යනුවෙනුයි. තවදුරටත් පැහැදිලි කළොත් සිතට ඇස ඔස්සේ රූපයක් අරමුණුවන විට එම රූපය සීලයේ පිහිටා සම්මුතියෙන් පරිහරණය කරන්නට අවස්ථාව සලසා ගන්නට පුළුවනි. එසේ නැතිව එම රූපය කෙරේ සීලයෙන් තොරව, පරිහරණයකට යන්නට අවස්ථාව සැලසුණොත් එය මහ වැරැද්දක් විය හැකියි. අකුසලයකට පත්විය හැකියි. මෙය තවත් මෙසේ පැහැදිලි කළ හැකියි. කායික, වාචසික සංවරයේ පිහිටා අප ලෝකය දකින විට බලන විට, ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්, අම්මා, තාත්තා, ස්වාමියා, බිරිඳ ආදී වශයෙන් අරමුණු ගත හැකිය. ආදරය, කරුණාව, ලෙන්ගතුකම හා සමගින් ජීවිත පවත්වාගත හැකියි. එහෙත් ඇසට ගන්නා අරමුණ රාගයකට හෝ ද්වේෂයකට මුසුකරගෙන අරමුණ ගතහොත් මහා විපතක් විය හැකි නොවේද?
ස්වභාවයෙන් මේ සිතේ පවත්නා රාගාදි කෙලෙස් යටපත්ව පැවතීම හඳුන්වන්නේ අනුසය වශයෙනුයි. අභාවිත සිතකට සිහිය නොපැවැත්වීම නිසා ඒවා දැනෙන්නට පටන් ගැනීම හෙවත් සිතේ මතුවෙන්නට පටන් ගැනීම ‘පරියුට්ඨාන’ වශයෙන් දක්වනවා. මනා කොට සිහිය පිහිටුවා නොගැනීම නිසා ඒවා වචනයෙන්, ක්‍රියාවෙන් එළියට පැමිණීම හා ක්‍රියාත්මක වීම ‘වීතික්කම’ යනුවෙන් සඳහන් කරනවා. මේ නිසා මනා කොට සිහිය පිහිටුවන්නට ඒ ඒ මොහොතේ ම සෑම අරමුණක් කෙරෙහි ම අවධියෙන් සිටීම අවශ්‍යයයි. යෝනිසෝමනසිකාරය යනුවෙන් පවසන්නේ මොනතරම් කාර්ය බහුල ජීවිතයක වුවත් මුලින් සඳහන් කලා සේ ආශ්වාසයට, ප්‍රශ්වාසයට අනුව සිහිය පිහිටුවන්ට පුරුදු කරන ලද සිතක් ඇති පුද්ගලයාට ඕනෑම අවස්ථාවක සිතට එන ආරම්මණයන් කෙරෙහි රාග, ද්වේෂ ආදී වැරැද්දක් නොවෙන්නට සිහිය පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මොනතරම් ඉක්මනින් අපි ආරම්මණයන් ගන්නවා ද? ඒවා හා සමගින් ජීවත් වෙනවා ද? යෝනිසෝමනසිකාරය නම් වූ මේ මොහොතේ ජීවත්වන්නට සිහිය පිහිටුවා ගැනීමෙන් ගලන ගඟක් සේ අතොරක් නැතිව මොනතරම් ඉක්මනින් ඇස ආදී ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් ම රූප ආදී ආරම්මණ ගලාගෙන ආවත් තද ඇලීමකට හෝ දෝමනස්සයකට එනම් ගැටීමකට හසුනොවීමට තරම් සිත පවත්වාගත හැකියි. ඒ පුරුදු කරන ලද සිහිය නිසයි.
යම් විටක අශ්‍රැතවත් පෘතග්ජන ස්වභාවය නිසා ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් පාපයකට හෝ අකුසලයකට යොමුවෙන ආකාරයෙන් හෙවත් තමාගේ ස්වභාවයට නොගැළපෙන ආකාරයෙන් පැන නැගෙන්නට උත්සාහ කළොත්, එවැනි අවස්ථාවක සිහිය මතු වී මේ වැරැද්දක් මෙය නුඹට ගැළපෙන්නෙ නැහැ. නුඹ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්, නුඹ අම්මා, තාත්තා කෙනෙක්, විවාහක කෙනෙක්, අඩුම තරමෙ දුර්ලබ වූ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබූ මනුෂ්‍යයෙක් යනුවෙන් හෝ අපට මතක් කර දෙනවා. මතක් කොට දී පාපයෙන් හෙවත් වරදින් වළක්වා තරමකින් හෝ පාලනයක් අපට ලබා දෙනවා. අකුසලයෙන් හෙවත් පාපයෙන් වළක්වනවා. අප සෑම කෙනෙකුට ම යෝනිසෝමනසිකාරය අවශ්‍යයයි.
මේ ආකාරයෙන් අපේ මේ සිත් හා සිතිවිලි හටගෙන ඒවා බැහැර වී යන ආකාරයත් තේරුම් ගැනීමටත්, ඒවා කෙරෙහි නොඇලී නොගැටී සිටින්නටත් ඒ ඔස්සේ ගොස් කර්ම රැස්වීමටත් අවස්ථාවක් නැහැ. අපේ සිත අපට ඕනෑ කරන ආකාරයෙන් සීල, සමාධි, ප්‍රඥා ගුණ ඔස්සේ යොමු කර ගන්නට අවස්ථාව සැලසෙනවා. නිදසුනක් ලෙස මේ ශරීරයේම පාදාන්තයේ පටන් කේශාන්තය දක්වා අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ වශයෙන් දැක ධර්ම මාර්ගයේ යෙදෙන්නට ඉතා ම පහසු අවස්ථාවක් අපට ඇතිකර ගන්නට පුළුවනි.
දීපා පෙරේරා

නිවන් දැකීමට නම්

දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි

ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නුවණින්, විදර්ශන ඇසකින් නැවත නැවත විමසා බලමින් තමා විසින්ම එම කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට, විදර්ශනාව ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනකුට මෙය කළ නොහැකි නිසා ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. එවැනි අවබෝධයක් ඇතිකර ගැනීම නිවන අත්දැකීම සඳහා ද ඉතාමත් ම අවශ්‍යවනවා.
සෑම බෞද්ධයකු ම වාගේ ඕනෑම කුශලයක් කළාට පසුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සසර දුකින් මිදී නිවන් දැකීමට වුවත්, කරනු ලබන සෑම කුශලයක් නිසාම නිර්වාන ධාතුව අවබෝධ කරන්නට ලැබෙන්නේ නැති බව සමහර අය නො දන්නා කරුණක් වන්නට පුළුවන්. බෝධි පූජා, බුද්ධ පූජා, දන්දීම් වැනි සසර දිග්ගැස්සීමට හේතු වන වට්ටගාමී කුශලයක් කළාට පසුව ඒවා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්නේ නම් එවැනි කුශලයක් වුවත් නිවන් ලැබීමට හේතුවන විවට්ටගාමී කුශලයක් බවට පත්කර ගැනීමට නුවණ ඇති කෙනකුට හැකි බව අවබෝධ කර ගැනීම සුදුසුයි.
ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නුවණින්, විදර්ශන ඇසකින් නැවත නැවත විමසා බලමින් තමා විසින්ම එම කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට, විදර්ශනාව ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනකුට මෙය කළ නොහැකි නිසා ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. එවැනි අවබෝධයක් ඇතිකර ගැනීම නිවන අත්දැකීම සඳහා ද ඉතාමත් ම අවශ්‍යවනවා.

සම්මාසම්බුද්ධත්වය, පසේබුද්ධත්වය, අග්‍රශ්‍රාවක, මහාශ්‍රාවක භාවයන්, රහත්භාවය ආදි කවර ප්‍රාර්ථනයක් තිබුණත්, ඒ සෑම කෙනකු විසින් ම නිවන අවබෝධ කිරීමට අවශ්‍ය ගුණධර්ම අනිවාර්යෙන් ම දියුණු කර ගත යුතු යි.
නිවන් ලැබීමට අවශ්‍ය ගුණධර්ම කියන්නේ කෙටියෙන් කියනවා නම් ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ත්‍රිශික්ෂාවට, මෙය ඊට වඩා විස්තර වශයෙන් දක්වනවා නම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට, ඊටත් වඩා විස්තර වශයෙන් කීවොත් සත්තිස්බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ට, මේ අතුරෙන් දුක්ඛ නිරෝධගාමිණී පටිපදාර්යසත්‍යය වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි සෑම විටම වාගේ දක්වා වදාළේ.

ත්‍රිශික්ෂාව - ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා

ශීල – ගිහි අයට නම් නිත්‍ය පංචශීලය හෝ නිත්‍ය ආජීව අෂ්ඨමක ශීලය ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රමාණවත් වුවත්, ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය ආරක්ෂා කිරීම ද ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වනවා. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය හා මනස කියන ඉන්ද්‍රියන්ට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, කයට දැනෙන ස්පර්ශ හා මනසට දැනෙන දේවල් හමුවුණාට පසුව ආශාවක්, තරහක්, ඊර්ෂ්‍යාවක් ආදී කෙලෙස් ඇතිවන්නට නොදී සිත මැදහත්ව තබාගැනීමට පුරුදු වීමට.
මේ සඳහා එදිනෙදා ජීවිතයේ දී තරහක් ඇතිවන විට ‘තරහක් තරහක් තරහක්.....’ කියා සිහිපත් කොට ඒ තරහ සිතිවිලි මැඩ ගැනීමත්, තමන්ගේම පවුලේ භාර්යාවන් වැනි අය හැර වෙනත් අය ගැන අයුතු රාගයක් ඇතිවන විට රාගයක් රාගයක් රාගයක් කියා සිතා ඒ ඔස්සේ සිතිවිලි ගලා යාමට ඉඩ නොදී සිත කෙලෙස් වලින් තොරව හැකි තරම් ඉන්නට පුරුදු වීමත් කළයුතු වනවා. මෙසේම ඊර්ෂ්‍යා දැඩිලෝහ ආදී සෙසු කෙලෙස් ඇතිවන විට ද එසේ කරන්නට ඕනෑ. මෙය පුරුදු කිරීම මුලදී තරමක් අපහසු වුවත්, පුරුදු වූ පසු සිත සැනසිලි දායක ලෙස තබා ගැනීමට හැකිවේවි.
සමාධි - සමාධි කියන්නේ සමථ වශයෙන් හෝ විදර්ශනා වශයෙන් ඇති කර ගනු ලබන රූපාවචර 1 – 2 – 3 – 4 ධ්‍යාන සිත් වලට, නිර්වාණය අත්දැකීම සඳහා අඩුම වශයෙන් පළමුවන ධ්‍යාන සිතවත් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වුවත්, සමථ භාවනා කොට ධ්‍යානයක් උපදවා දෙන විදර්ශනා භාවනා කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මුල සිටම විදර්ශනා භාවනා කරන කෙනකුට වුවත් ධ්‍යානය සිත් උපදවා ගන්නට පුළුවන්. ඒවා හඳුන්වන්නේ විමංසා සමාධි නැත්නම් ඛනික සමාධි කියලා.
ප්‍රඥා - මෙයින් අදහස් කරනු ලබන්නේ නිවන ලැබීමට අවශ්‍ය වන කරුණු ගැන තමන් විසින් ම ඇති කර ගත යුතු විදර්ශනාමය ප්‍රඥාව. ලෞකික වශයෙන් ඇතිකරගනු ලබන ප්‍රඥාවක් නිර්වාණාවබෝධය සඳහා හේතු වන්නේ නැහැ.
ආර්ය අෂ්ටාංගි මාර්ගය -
සම්මා දිට්ඨි – යහපත් දැකීම 
සම්මා සංකප්ප – යහපත් සිතිවිලි
සම්මා වාචා - යහපත් වචන 
සම්මා කම්මන්ත - යහපත් කායික ක්‍රියා (කයින් කරන වැරැදි නොකිරීම) 
සම්මා ආජීව - යහපත් දිවිපැවැත්ම 
සම්මා වායාම – යහපත් උත්සාහය 
සම්මා සති – යහපත් සිහිය 
සම්මා සමාධි – යහපත් සමාධිය

මෙම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් දැක්වෙන්නේ ද ඉහත කී ත්‍රිශිෂ්කාවම හැර වෙන එකක් නොවෙයි. සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන කොටස් හතරම වැටෙන්නේ ශීලයට සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන කොටස් 3 සමාධියටයි අන්තර්ගත වන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය වැටෙන්නේ ප්‍රඥාවට.
සම්මා දිට්ඨි – බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සම්මා දිට්ඨිය වශයෙන් වදාරා ඇත්තේ දුක්ඛ සත්‍යය, සමුදය සත්‍යය, නිරෝධය සත්‍යය, හා මාර්ග සත්‍යය පිළිබඳව ඇති කර ගත යුතු අවබෝධයට. වෙනත් වචනවලින් කියනවා නම්, නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය කරුණු ගැන තමා විසින් ම ඇතිකර ගත යුතු ප්‍රත්‍යක්ෂමය අවබෝධයන්ට. මේ පිළිබඳව ඉදිරියේ දී විස්තර කරන්නම්.
සම්මා සංකප්ප - නෛෂ්කර්ම සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා සහ අවිහිංසා සංකල්පනා කියන සිතිවිලි නිවන් දැකීමට බලාපොරොත්තු වන අය විසින් ඇති කර ගත යුතු වනවා.
ගිහි අයට කාම සංකල්පනා වලින් තොරව සිටීමට නොහැකිවුණත්, නිරන්තරයෙන්ම එවැනි සිතිවිලි වලින්ම වෙලී සිටින්නේ නැතිව, සසර පුරා විඳි අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් ගැන අවබෝධයක් ඇතිකර ගෙන ‘මේ සසරේ රැඳී සිටීම මහා භයානකයි, අඩු වශයෙන් සෝවාන්වත් නො වුණොත් අනාගතයේ කොච්චර නම් සසර දුකක් විඳින්නට සිදුවනවද, මමත් කොහොම හරි සසරින් මිදී නිවන් දැකීමට උත්සාහ ගත යුතුමයි, මැරුණට පස්සේ සතර අපායට වැටුණොත් කවදානම් ගැළවෙන්නට ලැබෙයිද ආදී නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය වන නෛෂ්කර්ම සිතිවිලි ඇති කර ගත යුතුයි. මෙවන් සිතිවිලි ඇති වුණේ නැත්නම් කවුරුවත්ම නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය ගුණ ධර්ම දියුණුකර ගැනීමට උත්සාහ ගන්නේ නැහ.
ව්‍යාපාද සිතිවිලි වලින් පිරී ගිය සිතකින් නිවන් දැකීමට බැහැ. එම නිසා අව්‍යාපාද හෙවත් මෛත්‍රී සහගත සිතුවිලි ඇතිකරගත යුතු යි. මෛත්‍රිය ගැන විස්තරයක් භාවනා කෙටියෙන් හඳුන්වා දෙන විට කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
අවිහිංසා හෙවත් කරුණා සහගත සිතිවිලි නිවන් දැකීමට බලාපොරොත්තු වන කෙනකුගේ සිත තුළ තිබිය යුත්තක්. තමන්ට කවුරු හරි ක්‍රෝධ කිරීම, වෛර කිරීම, පළිගැනීම්, නින්දා අපහාස අපකීර්ති පැතිරවීම ආදී දේවල් කරනවාට තමන් කැමැති නැතිවා වගේම ලෝකයේ කවුරුවත්ම එවැනි දේ වවවලට ලක්වීමට කැමැති නැහැ. ඒක නිසා සතුරකුටවත් කායික වශයෙන් හරි, මානසික වශයෙන් හරි කිසිම කරදරයක් හිරිහැරයක් නොකර සිටින්නට උත්සාහ ගත යුතුයි. මේ සියලුම සත්ත්වයෝ දුකෙහි පිහිටලා සිටින්නේ, සියලුම සත්ත්වයෝ දුකින් මිදෙත්වා කියා කරුණා සහගත සිතිවිලි ඇතිකර ගැනීම ඉතා සුදුසුයි.
සම්මා වාචා - යහපත් වචන කියන්නේ බොරු, කේලාම්, ඵරුෂ වචන සහ සම්පප්‍රලාප කීමෙන් වළකින එකට. මේ අතුරෙන් බොරු කීම හා සම්පප්‍රලාප කියන එකයි බොහෝ දෙනකු විසින් වැඩිපුර සිදු කරන්නේ. බොහෝ දෙනකු කියන කතාවක් තමයි, බොරු කියන්නේ නැතිව අද සමාජයේ ඉන්නට බැහැ කියන එක. ලෝකයක් හදන්නට අපට බැරි නිසා තමන් ගේ සිත පාපයෙන් මුදා ගැනීමයි කළ යුතු වන්නේ. එම නිසා තමන් ඇසුරු කරන අය තරහ කර ගන්නෙත් නැතිව, හැකි තරම් දුරටවත් බොරු කීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සාහ කිරීම තමාගේම යහපත සඳහා හේතු වන බව තේරුම්ගෙන බොරු කියන්නේ නැතිව ඉන්නට මහන්සි ගන්නට ඕනෑ කවදා හෝ නිවන් දැකීමට බලාපොරොත්තු වනවා නම්.
අද ඔබට සැමවිටම වාගේ අසන්නට, කියවන්නට, බලන්නට තිබෙන්නේ තමන්ටත් වැඩක් නැති, අනුන්ටත් වැඩක් නැති, මෙලොව යහපත සඳහාත් හේතු නොවන, පරලොව යහපත සඳහාත් හේතු නොවන, නිවන සඳහා කිසිසේත්ම හේතු නොවන, සසර දිග්ගැස්සීමට හේතුවන, පව් රැස්කර දෙන හිස් වචන, සම්පප්‍රලාප, එවැනි වචන අසන්නට සිදුවන අවස්ථාවලදී, ඇසුරු කරන අය අමනාප කර ගන්නේ නැතිව, ඒ අය කියන වචන වලට ‘හ්ම්, හරි හරි, ආ එහෙමද, ඇත්තද.....’ ආදී වශයෙන් ඉතා කෙටියෙන් ඒ අයට පිළිවදන් දෙමින් සම්පප්‍රලාප කීමෙන් හැකි තරම් දුරට වැළකී සිටින්නට පුළුවන්.
සම්මා කම්මන්ත - බොහෝ දෙනෙක් සිතා ගෙන සිටින්නේ හොඳ කර්මාන්තයක යෙදීම සම්මා කම්මන්ත කියලා. ඒක වැරැදියි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරා ඇත්තේ කයින් කරන වැරැදි ඒ කියන්නේ සතුන් මැරීම, සොරකම් කිරීම, කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම කියන පාපයන් ගෙන් වැළකී සිටීම සම්මා කම්මන්ත කියලා. රහමෙර පානය කිරීමෙන් වැළකීමත් මෙයටම ඇතුළත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අදාළ පාලි පාඨ මේ ලිපි වල දක්වන්නේ නැත්තේ බොහෝ දෙනෙක් ඒවා නො කියවන නිසා.
සම්මා ආජීව - මෙයින් අදහස් කරන්නේ ධාර්මික වූ ජීවනෝපායකින් දිවිපැවැත්ම පවත්වාගෙන යාමයි. අධාර්මික ලෙස අවුරුදු 100 ක් ජීවත් වනවාට වඩා, එක දවසක් ධාර්මික වශයෙන් ජීවත්වීම ශ්‍රේෂ්ඨ බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරා තිබෙන්නේ.
සම්මා වායාම - සම්මා වායාමයට කුශල් පැත්තෙන් කොටස් දෙකකුත්, අකුශල් පැත්තෙන් කරුණු දෙකකුත් දේශනා කර තිබෙනවා.

නිවන් දැකීමට නම් 02

මේ දක්වා කරලා නැති අකුශල් ඉදිරියේදීත් නො කර සිටීමට උත්සාහ ගැනීමත්, මේ දක්වා යම් යම් අකුශල කර්ම තමා අතින් සිදුවුණා නම්, ඒ අකුශල් මීට පසු නොකර සිටීමටත් උත්සාහ ගැනීම අකුශල පැත්තෙන් දේශනා කර ඇති කොටස් දෙක, මේ දක්වා තමා විසින් කර නැති කුසල් දියුණුූ කර ගැනීමට උත්සාහවත් වීමත්, මේ දක්වා තමා විසින් කර ඇති කුසල් තව දුරටත් වැඩියෙන් වැඩියෙන් කිරීමටත් උත්සාහ ගැනීමත් කුසල පැත්තෙන් දැක්වෙන කරුණු දෙකයි.
භාවනාවට අදාළ වන හැටියට නූපන් කුශල ධර්ම තේරුම් අරගෙන ඒවා දියුණු කිරීමට උත්සාහ ගත යුතුයි. මේ දක්වා තමාගේ සිත තුළ සිත එකඟ කර ගන්නට නො හැකි නම් එය නූපන් කුශල ධර්මයක්. තමාගේ සිතේ සමාහිත බවක් නැත්නම්, සිතේ සමාධිය වැඩි නැත්නම්, රූපාවචාර පළමුවෙනි ධ්‍යානයවත් මේ දක්වා ඇතිවී නැත්නම් ඒවා නූපන් කුශල ධර්ම, ධ්‍යාන සිතක් උපදවාගෙන ඇති කෙනකුට එයින් එහාට ඇති ධ්‍යාන සිත් නූපන් කුශල ධර්ම, අඩු වශයෙන් සිතේ එකඟ බවත් ඇති කර ගැනීමට භාවනාව මුල සිට පුරුදු කරන අය උත්සාහ ගත යුතු වනවා.
විදර්ශනා පැත්තෙන් බලන විට මේ දක්වා තමාගේ සිත තුළ ඇති නොවූ ධර්ම රාශියක්ම තිබෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දුක්ඛ සත්‍යය, සමුදය සත්‍යය, මාර්ග සත්‍ය ගැන නිවන් දැකීමට සුදුසු මට්ටමේ අවබෝධයක් බොහෝ දෙනෙකුට නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් සසරේ ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය දේවල්ම නිරතවනවා විනා සසරින් මිදීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පූරණය කිරීමට කටයුතු නොකරන්නේ දුක්ඛ සත්‍යය ගැන නිසි අවබෝධයක් නැති නිසා . “මහණෙනි, ඔබලා සසරේ විඳින ලද දුක දන්නවා නම් ඔබලාගේ ඇඳගෙන සිටින රෙදි ගිනි ගත්තත් ඒ ගිනි නිවන්නට නොවෙයි ඔබලා උත්සාහ ගන්නේ. අවබෝධ නොකළ චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කිරීමටයි”. කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. මේ දක්වා සසර පුරා කොච්චර නම් දුකක් විඳලා තිබෙනවද, සතර අපායන්ට වැටි කොච්චර නම් දරුණු දුක් වින්දද, සෝවාන්වත් නො වුණොත් කොච්චර නම් කාලයක් සසරේ ඉදිරියේ දීත් දුක් විඳින්නට සිදුවෙයිද කියලා තරමක හෝ හැඟීමක් ඇතිකර ගන්නට උත්සාහවත් වන්නට ඕනෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මනුෂ්‍යයකුට මැරුණාට පස්සේ සුගතියක උපදින්නට ලැබෙන්නේ නියපොත්තක් උඩට ගත් පස් ටිකක් වගේ සුළු දෙනකුට පමණයි. පොළවේ පස් තරම් වාගේ බොහෝ දෙනෙක් උපදින්නේ දුගතිවල කියලා. කොච්චර නම් අවදානම් තත්ත්වයකද ඔබ සිටින්නේ කියලා තේරුම් ගන්න.
දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය (නැවත නැවත ඉපදෙමින් සසර දුක් විඳින හේතුව) එදිනෙදා ජීවිතයේදි ක්‍රියාත්මක වන හැටිත්, සසර දුක නැතිවී නිවන් ලැබෙන මාර්ගය වූ දුක්ඛ නිරෝධගාමිණි පටිපදාර්ථ සත්‍යයත් තේරුම් ගැනීමටද උත්සාහ ගන්න.පොත්වල මේ පිළිබඳව තිබෙන කරුණු කියවා මතක තබා ගත් පමණින් මේවා අවබෝධ කර ගත්තා කියා රැවටෙන්නට එපා.
රූප –වේදනා, සංඥා, සංස්කාර, විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ යථා ස්වරූපය තමා විසින්ම අවබෝධ කර ගත යුතු වනවා. පංචස්කන්ධය නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන අනිත්‍ය දෙයක් බවත්, පංචස්කන්ධය පවතින තාක් කල් ඒ තුළින් දුකක්ම ඇතිවන බව හා පංචස්කන්ධයම දුක්ඛ සත්‍යයක් මෙන්ම දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයක් වන බවත්, ඒවා තමාට ඕනෑ විධියට පවතින්නේ නැති හේතුඵල ක්‍රියාදාමයක් විනා ඒවා තමාගේ හෝ තමාගේ ආත්මයක් නොවන බවත් තමන් විසින්ම අවබෝධ කර ගත යුතුයි. වෙනත් කෙනකු කියන දෙයක් අසාගෙන සිටි පමණින් හෝ ඒ ගැන සිත සිතා සිටි පමණින් නිවන් දැකීමට ලැබෙන්නේ වහ වහා නිවන් දැකීමට හැකි වන සේ පාරමී පුරා ඇති කෙනකුට පමණක් බවත් තේරුම් අරගෙන ඒ කරුණු තමා විසින්ම තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ ගත යුතු වනවා.
පංචස්කන්ධ පැවතීම කෙරෙහි කලකිරීමක් (නිබ්බිදාවක්) ඒවා කෙරෙහි නො ඇල්මක් (විරාගයක්) ඇති වී පංචස්කන්ධ ධර්ම සිතින් ගිලිහී යාම (නිරෝධය) ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස භාවනාවෙන් අත්දැක ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම සිතින් අතහැරීයාමෙන් (පටිනිස්සග්ගයෙන්) කෙනෙකුට නිවන මේ ජීවිතයේදීම වුවත් අත්දකින්නට පුළුවන්.
පංචස්කන්ධ ධර්ම වශයෙන් එසේ බැලීමට නො හැකි කෙනකුට ඒවා නාමරූප ලෙසින් හරි, පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ආකාශ , විඥාන ධාතු වශයෙන් හරි ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය ,මනස කියන ආයතන (චක්ඛායතන ආදි) වශයෙන් හරි, බලන්නට පුළුවන්. තවත් බැලිය හැකි වෙනත් ආකාරත් තිබෙනවා.
සම්මා සති – බොහෝ විට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සම්මා සතිය විස්තර කර ඇත්තේ කාය, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම කියන සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වශයෙනි. සම්මා සතිය දියුණු කර ගැනීම, සම්මා සමාධිය දියුණු කර ගැනීමටත් ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වනවා. සම්මා සමාධිය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. සම්මා දිට්ඨිය තුළින් දැකිය යුතු පංචස්කන්ධය ආදි ධර්මයන්ගේ යථා තත්ත්වය යථා පරිදි අවබෝධ කරගන්නට. සම්මා දිට්ඨිය තුළිනුයි නිවන් දැකිය හැක්කේ. සම්මා සමාධියෙන් ලැබිය යුතු අනුබලය සම්මා දිට්ඨියට ලැබෙන්නට ඕනෑ අනිවාර්යයෙන්ම නිවන් දැකීමට නම්.
සතර සතිපට්ඨානය ධර්මයන් දියුණු කිරීමට පෙර සම්මා සතිය දියුණු කර ගැනීම සඳහා, පහසුවෙන් සිත එකඟ කර ගැනීමට හැකිවනු පිණිස ඒ ඒ පුද්ගලයාට සුදුසු ගැළපෙන පරිකර්ම වචනයක් එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කිරීම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වනවා. සෑම දෙනාටම වාගේ ගැළපෙන පරිකර්ම වචනයක් තමයි තායිලන්තයේ බොහෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රගුණ කරනු ලබන “බුද්ධෝ’ කියන වචනය . මෙය බුදුගුණ භාවනාවක් නො වෙයි.
එදිනෙදා ජීවිතයේදී කායික ක්‍රියා කරන විට “බුද්ධෝ – බුද්ධෝ – බුද්ධෝ කියා සිහිකරමින් ඒ ක්‍රියාවන් සිදුකරන්නට පුළුවන්. ලෝභ,දෝෂ ආදි නොයෙකුත් දේවල් සිත සිතා ඒ කායික ක්‍රියා මෙතෙක් කල් කරමින් සිටියත්, මේ අයට පුළුවන් එලෙසින් එදිනෙදා ජීවිතයේදී කායික ක්‍රියා කරන විට “බුද්ධෝ – බුද්ධෝ– බුද්ධෝ කියා සිහි කරමින් ඒ ක්‍රියාවන් කරන්නට. ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතයේදි තරහ සිතක් ඇතිවන විටම තරහක් තරහක් තරහක්, කියා සිහිකර, ඒ එක්කම බුද්ධෝ බුද්ධෝ බුද්ධෝ කියා වැඩි වේලාවක් සිහිපත් කළ විට ඒ ඇතිවූ පාපකාරි තරහව නැති කර ගෙන සිත කෙලෙස්වලින් මුදා ගෙන සිටින්නට පුළුවන්. මේ වගේම රාගයක්,ඊර්ෂ්‍යාවක් , දැඩිලෝභයක්, අමනාපයක්, නුරුස්නා ගතියක්, නොසතුටක් වැනි කවර ආකාර හෝ අකුශල් විතරක් ඇතිවූ විට රාගයක්,රාගයක්, රාගයක්, ඊර්ෂ්‍යාවක් ඊර්ෂ්‍යාවක් ඊර්ෂ්‍යාවක් දැඩි ලෝභයක්, දැඩි ලෝභයක්, දැඩි ලෝභයක් කියා සිහි කර , බුද්ධෝ කියන වචනය හැකි තරම් වේලාවක් සිහි කළහොත්, මේ අයට හැකියාව ලැබෙනවා කෙලෙස් වලින් සිත මුදාගෙන පිරිසුදු සිතක් ඇතිව සැනසිලිදායක ලෙසින් ජීවිතය පවත්වා ගෙන යන්නට, මෙහිදී සිදුවන්නේ අකුශල විතර්ක කුශල විතර්ක තුළින් මැඬ ගැනීමක්.
දවසේ වැඩි කාලයක් මෙලෙසින් කටයුතු කරන විට, සතිය දියුණුූ කර ගන්නටත්, එම නිසාම සිත එකඟ කරගෙන සිතේ සමාහිත භාවයක් ඇතිකර ගැනීමටත් බොහෝ දෙනෙකුට හැකිකම තිබෙනවා. සමහර අයට පමණක් සිතේ සමාධිය ඇති කර ගන්නට පුළුවන්. තීක්ෂණ ප්‍රඥාවත් ඇති කෙනකුට බුද්ධෝ කියන වචනයේ අර්ථය හදවත තුළින් මතුවී මතුවී එමින්, බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමන කුමන ධර්ම තමන් වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කරගෙන කොයි කොයි ආකාර වලින් ඒ ධර්ම ලෝක සත්ත්වයාට අවබෝධ කර දුන්නා ද ආදි කරුණු තමාගේ හදවත තුළින්ම ගැඹුරින් අවබෝධ වෙමින් විදර්ශනා භාවනාව පැත්තට නිරායාශයෙන්ම ම හැරෙන අයුරු අත්දකින්නට පුළුවන්. නිවන අත්දැකීමටත් එය හේතුවෙනවා.
සම්මා සමාධිය – සම්මා සමාධිය කියන්නේ සමථ වශයෙන් හෝ විදර්ශනා වශයෙන් උපදවා ගත් රූපාවචාර පළමුවෙනි, දෙවැනි, තුන්වැනි සහ හතරවන ධ්‍යානවලට අරූපාවචර ධ්‍යාන හතරත් සම්මා සමාධියටමයි ඇතුළත් වන්නේ, ධ්‍යාන සිතක් උපදවාගන්නට භාවනා කළ යුතුමයි. අද කාලෙත් ධ්‍යාන ලාභීන් සිටින බව අවබෝධ කරගෙන සම්මා සමාධිය ඇති කර ගැනීමට උත්සාහවත් විය යුතුයි.
ඒ සඳහා තමන්ට පහසුවෙන් කළ හැකි, ඒ වගේම පහසුවෙන් සිත එකඟ කර ගත හැකි භාවනා අරමුණක් තෝරාගෙන කිරීමයි වඩා සුදුසු. පළපුරුදු කර්මස්ථානාචාර්යවරයෙකුට මෙය තරමක් හෝ නිවැරැදි අයුරින් තීරණය කළ හැකි විය හැකි වුණත්, එවැනි කෙනෙකු සොයා ගැනීමට තමන්ට නො හැකි නම්, භාවානා කිරිමට ප්‍රථමයෙන් බොහෝ දෙනකු විසින් කරනු ලබන බුදුගුණ ,මෛත්‍රි,අසුභ, මරණ කියන චතුරාරක්ඛ භාවනා එකිනෙක කර, ඒ අතුරෙන් වඩා පහසුවෙන් තමන්ට කළ හැකි භාවනා ක්‍රමය වැඩි වේලාවක් ප්‍රගුණ කරන්නට පුළුවන්.
භාවනා කරන විට, හරි අත්දැකීමක් නොලබාම සම්මා සමාධිය යැයි මිච්ඡා සමාධියකට මුළා විය හැකි අවස්ථා ඇති බැවින් එවැනි අවස්ථාවලදි සුදුසු කෙනකුගෙන් උපදෙස් ලබාගැනීම කළ යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ප්‍රතිවිරුද්ධ කරුණු අටට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අට්ඨ මිච්ඡත්ත කියලයි. ඒ කියන්නෙ සම්මා දිට්ඨිය නොවෙයි, මිච්ඡා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්ප නොවෙයි, මිච්ඡා සංකප්ප, මේ ආදි වශයෙන් දැක්වෙන නිවැරැදි මාර්ගයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අංග අටට.

නිවන් දැකීමට නම් 03

නිවන් යාමට අවශ්‍ය පාරමී පුරා ඇති කෙනෙකුට නැවත නැවත ප්‍රගුණ කිරීමෙන් බහුලීකරණය කිරීමෙන් නො වරදවාම නිවන් දකින්නට හැකි භාවනා ක්‍රමයක් තමයි සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ. කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියා ඒවා හඳුන්වනවා.
මේ දක්වා කීවේ ත්‍රිශික්ෂාව සහ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබඳව ඉතා කෙටි හඳුන්වාදීමක්.
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම

සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් දැන් අපි ඉතා කෙටියෙන් හඳුනා ගන්නට බලමු. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියන්නේ නිවන් ලබා දීමට හේතුවන කරුණු 37 කට, එම 37 තුළ
4 බැගින් වු කොටස් 3 ක් තිබෙනවා. සතර සතිපට්ඨාන සතර සම්මප්පධාන, සතර ඍද්ධිපාද කියලා (12)
5 බැගින් වූ කොටස් 2 ක් තිබෙනවා – පංචඉන්ද්‍රිය සහ පංචබල කියලා (10)
කරුණු 7 ක් අන්තර්ගත කොටසක් තිබෙනවා. සත්ත බොජ්ඣංග (7)
තව කරුණු 8 ක් තිබෙනවා. ඒ තමයි කලින් කියූ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (8)
සතර සතිපට්ඨාන:– නිවන් යාමට අවශ්‍ය පාරමී පුරා ඇති කෙනකුට නැවත නැවත ප්‍රගුණ කිරීමෙන් බහුලීකරණය කිරීමෙන් නො වරදවාම නිවන් දකින්නට හැකි භාවනා ක්‍රමයක් තමයි සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ. කායානුපස්සනා ,වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා,ධම්මානුපස්සනා කියා ඒවා හඳුන්වනවා. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අනුව බලන විට සතර සතිපට්ඨාන ධර්ම වශයෙන් දක්වන්නේ සම්මා සතියයි.
සතිපට්ඨාන සහ සතිපට්ඨාන භාවනාව කියා කොටස් දෙකක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරමින් ඒ දෙක උන්වහන්සේ විස්තර කර ඇත්තේ මේ විධියටය “සතිපට්ඨාන ධර්ම කියන්නේ කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා, කියන කොටස් හතරට.
සතිපට්ඨාන භාවනාව කියන්නේ ඒ ඒ සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ගේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම – නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) කාය වේදනා චිත්ත ධර්ම කියන ධර්මයන් ගේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැති බව දැකීමත් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහිය මතු ඥානයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමත් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැඳෙන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නො කර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත් කියන කරුණූ ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කිරීමට මෙය සතිපට්ඨාන භාවනා සෑම කොටසක් අවසානයේදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාරා තිබෙනවා. එම නිසා කායානුපස්සනාවේ දැක්වෙන සෑම කොටසක් අවසානයේදීත්, වේදනානුපස්සනාව අවසානයේදීත්, චිත්තානුපස්සනාව අවසානයේදීත් ධම්මානුපස්සනාවේ එකිනෙක සෑම කොටසක් අවසානයේදීත් එය කළ යුතුයි.
කායානුපස්සනාවට භාවනා ක්‍රම 14 ක් ඇතුළත් (1) ආනාපාන සති භාවනාව (2) සක්මන් භාවනාව වැනි ඉරියව් පවත්වාගෙන යාමේ භාවනාව (3) සිහිනුවණින් යුතුව කටයුතු කිරීමේ භාවනාව (4) අසුභ භාවනාව (5) පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන ධාතු කොටස් 4 අරමුණූ කර ගනිමින් කරනු ලබන ධාතුමනසිකාර භාවනාව සහ (6) –(14) මැරුණාට පසුව ශරීරයට සිදුවන අවස්ථා 9 ක් අරමුණු කරමින් කරනු ලබන නවසීවථික භාවනාව කියන්නේ ඒ 14 ට.
මේ සෑම කොටසක්ම භාවනා කරන විට, මේවා හේතුන් නිසා හටගන්නා ඵල ධර්ම විනා සත්ත්වයෙක්, පුද්ගලයෙක්,ආත්මයක්, මමෙක් නොවන අනිත්‍යයට යාමෙන් නිරුද්ධ වී නැති වී යන, දුකක් වන, ඒ වගේම දුක් ලබාදෙන හේතුවක් වන හුදු සංස්කාර ධර්ම පමණක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අවබෝධ වී යා යුතු යි.
ඒ වගේම කයේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) කයේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක්, ආත්මයක් නැති බව දැකීමත් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහිය මතු ඥානයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමත් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැඳෙන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නො කර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත්) කියන කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කර ගත යුතු වනවා.
වේදනානුපස්සනාවට අන්තර්ගත වන්නේ සැප, දුක්, මැදහත් (උපේක්ඛා) කියන වේදනා 3 ත් එම වේදනාවන් සාමිස සුඛ වේදනා සහ නිරාමිස සුඛ වේදනා, සාමිස දුක්ඛ වේදනා සහ නිරාමිස දුක්ඛ වේදනා, සාමිස උපෙක්ඛා වේදනා සහ නිරාමිස උපෙක්ඛා වේදනා කියන වේදනා කොටස් 6 ත් මෙම වේදනාවන් අරමුණු කරමින් කරනු ලබන භාවනාව තමයි වේදනානුපස්සනාව.
සාමිස වේදනා වශයෙන් දැක්වෙන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය හා මනස කියන ඉන්ද්‍රියයන්ට රූප ශබ්ද ආදි අරමුණු හමුවූ පසු පංචකාම වස්තූන් ඇසුරු කර ගෙන ඇතිවන වේදනාවන්ට, නිරාමිස වේදනා වශයෙන් දැක්වෙන්නේ පංචකාම වස්තු වලින් තොරව ඇතිවන වේදනාවන්ටය, භාවනාවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නො ලැබෙන විට කවදා නම් ප්‍රතිඵලයක් ලැබේදැයි සිතන විට, ධ්‍යාන සමවත් ඵල සමවත් සුව විඳින විට මේ ආදි විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ඇතිවන වේදනාවන් නිරාමිස වේදනාවන්ට උදාහරණ වශයෙන් දක්වන්නට පුළුවන්. මේ සෑම කොටසක්ම භාවනා කරන විට, මේ වේදනා හේතුන් නිසා හටගන්නා ඵල ධර්ම විනා සත්ත්වයෙක්, පුද්ගලයෙක්,ආත්මයක්, මමෙක් නොවන අනිත්‍යයට යාමෙන් නිරුද්ධ වී නැති වී යන, දුකක් වන, ඒ වගේම දුක් ලබාදෙන හේතුවක් වන හුදු සංස්කාර ධර්ම පමණක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අවබෝධ වී යා යුතුයි.
ඒ වගේම මේ ආකාර විවිධ වේදනාවන්ගේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) වේදනාවන්ගේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැති බව දැකීමත් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහියට මතු ඤාණයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමක් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැෙඳන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නොකර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත්) කියන කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කර ගත යුතු වනවා.
චිත්තානුපස්සනාව කියන්නේ සිතේ ඇතිවිය හැකි 16 ආකාර විවිධ සිත් වර්ග දකිමින් කරනු ලබන භාවනාවට 1.2,3 රාගයෙන් යුත් සිත් ද්වේෂයෙන් යුත් සිත්, මෝහයෙන් යුතු සිත් (සරාගී සිත්, සදෝස සිත්, සමෝහ සිත්)
4,5,6 රාගය ප්‍රහීණ කළ සිත් ද්වේෂය ප්‍රහීණ කළ සිත්, මෝහය ප්‍රහීණ කළ සිත් (වීතරාග, වීත දෝෂ, වීත මෝහ සිත්)
7. නිදිමතින්, ථීනමිද්ධයෙන් හැකිලී ගිය සිත් (සංඛිත්ත සිත්)
8. භාවනා අරමුණින් පිට යන සිත් (වික්ඛිත්ත සිත්)
9.ධ්‍යාන සිත් (මහග්ගත සිත්)
10. ධ්‍යානවලට පත් නොවූ සිත් (අමහග්ගත සිත්)
11. සෝවාන් ,සකදාගාමී, අනාගාමී මාර්ග හා එම ඵල සිත් (සඋත්තර සිත්) පොත්වල දැක්වෙන්නේ සඋත්තර සිත් කියන්නේ අරූපාවචර ධ්‍යාන සිත් බවයි.
12. අනුත්තර සිත් (රහත් මාර්ග හා රහත් ඵල සිත්)
13. ධ්‍යාන වලට පෙර ඇතිවන සිත නො විසිරී පවත්නා උපචාර සමාධි සිත් (සමාහිත සිත්)
14.සමාහිත බවක් නැති අසමාහිත සිත්.
15. වෙනත් සිතිවිලි නො සිතන විට රහත් වූ අයට ඇතිවන විමුක්ත සිත් ( විමුත්ත සිත්)
16. විමුක්ත භාවයට පත් නොවූ අවිමුත්ත සිත්
නිවන් දැකීමට නම්, මේ සිතිවිලි හේතුන් නිසා හටගන්නා ඵල ධර්ම විනා සත්ත්වයෙක් , පුද්ගලයෙක්, ආත්මයක් , මමෙක් නොවන,අනිත්‍යයට යාමෙනේ නිරුද්ධ වී නැති වී යන , දුකක් වන ඒ වගේම දුක් ලබාදෙන හේතුවක් වන හුදු සංස්කාර ධර්ම බව චිත්තානුපස්සනා භාවනාව කරන විට ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස අවබෝධ වී යා යුතු යි.
ඒ වගේම,මේ ආකාර විවිධ චිත්ත ධර්මයන්ගේ (1) ඉපැදීමේ හේතු දැකීමත්, නැතිවීම දැකීමත්, ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටස් දෙකම දැකීමත් (2) චිත්ත ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් හැර සත්ත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නැති බව දැකීම් (3) එළඹ සිටි සිහියෙන් යුතුව සිටීමත් (4) ඒ සිහිය මතු ඥානයෙහි සහ සිහිය වැඩීමට හේතු වන බව දැකීමත් (5) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් කෙරෙහි බැඳන්නේ නැතිව සිටීමත් (6) ලෝකයෙහි කිසිම දෙයක් උපාදාන නොකර සිටීමත් (සිතින් අල්ලාගන්නේ නැතිව සිටීමත්) කියන කරුණු ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දැක අවබෝධ කර ගන්නට ඕනෑ.
සදහම් සඟරා - Online