ඔබ දන්නවාද පන්චානන්තරිය පවක් සිදු කර අපාගතවනාවට වඩා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථිය නිසා අවීචි මහා නරකයට අපාගතවීමෙන් සසරේ කවදාකවත් ගොඩඒමට නොහැකි ලෙස සසරේ බැඳ දමන බව....? මේ නිසා ඔබ බෞද්ධයෙක් වුවත් අබෞද්ධයෙක් වුවත් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ථියෙන් යුක්තනම් ඔබට ගැලවීමක් නැත.

භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්බුදුරජානන්වහන්සේ අසම සම වූ සේක.

දහම් පර්යේෂණය

රම්භයේ දී දුෂ්කර වුවත් ඇලීම් ගැටීම්වල නිසරැබව නුවනින් හඳුනාගෙන නිවැරදිමඟ අනුගමනය කිරීමේ දී එම මඟ පහසුය, සැහැල්ලුය, සැනසුම්දායකය. මතු නිවනට මාර්ගය ද වේ.

මමය, මාය, මගේය යන්නෙන් මිදෙන්න.

තමන්ගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා සතෙක් මරණවා නම් සහ තමන්ගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා සතෙක් මැරෙණවා නම් ඉන් මිදෙන්න උත්සාහකරන උතුමන් හඳුනාගන්න. එය ඔබේ මතු නිවන් මඟට පිටුවහලකි.


තම තමන් මනසින් සිතා හරයක් නැති ලෝකය තුළ හීන දහම් හඳුනාගෙන ඉන් මිදී ප්‍රණීත දහම් පුහුණු කර නිවන් මඟ අනුගමනය කරන්න. වීර්යෙන් සිහියෙන් උත්සාහ කරන්න.

හීන දහම්      -     දස අකුසල් කරයි නම්, කරවනවා නම්, අනුබල දෙයි නම් ඒවා හීන දහම් වේ.

මධ්‍යම දහම්  -     ජීවිත පැවැත්මට අත්‍යාවශ්‍ය ක්‍රියා, යුතුකම්, වගකීම්.

ප්‍රණීත දහම්   -     අනිසි ලෝකයේ රාග, ද්වේශ, මෝහ දුරැ කරන ආර්ය මඟ.

දහම් දෙසුම (පූජ්‍යපාද වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ)
by Daham Vila

නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථීය


ඔබ දන්නවාද පන්චානන්තරිය පවක් සිදු කර අපාගතවනාවට වඩා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථිය නිසා අවීචි මහා නරකයට අපාගතවීමෙන් සසරේ කවදාකවත් ගොඩඒමට නොහැකි ලෙස සසරේ බැඳ දමන බව....? මේ නිසා ඔබ බෞද්ධයෙක් වුවත් අබෞද්ධයෙක් වුවත් මේ  මිත්‍යා දෘෂ්ථියෙන් යුක්තනම් ඔබට ගැලවීමක් නැත. මේ නිසා ඔබ ලද වටිනා  මිනිසත් භවයෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න. 


නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථි
නාස්ථික දෘෂ්ථිය - කුසල් අකුසලයක් පිළි නොගැනීම
අක්‍රීය දෘෂ්ථිය - කර්මය හෙවත් පින පව පිළි නොගැනීම
අහේතුක දෘෂ්ථිය - සත්වයින් හේතුවක් නැතිව ඉපදීම මියයෑම පිළි ගැනීම.

නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථිය
නුවනින් නිවැරදි මඟ දැනගන්න

by Daham Vila
සදහම් සඟරා - Online